De vreemde kip in het kippenhok

haan

Ik kom uit een echte beestenfamilie. Mijn vader was een kanarie- en schapenkerel. Vanaf zijn 17e tot aan zijn dood heeft hij kanaries, konijnen en schapen als hobby gehad. Hij kon er helemaal in opgaan. Niet zo vreemd dus dat mijn broer Henk en ondergetekende ook besmet raakten met dit virus. Wij hielden kippen (Columbia Wyandottes, Java krieltjes) en duiven (pauwstaartjes). Wij kregen van mijn vader een mooi hok in de tuin om deze beesten te houden.

Op een dag kwam onze groenteboer, die vlak bij ons in buurt woonde en ook met zijn auto rondom Eibergen handeldreef, bij ons. Voor hem reed die dag een vrachtwagen waar een kist met legkuikenkippen aftuimelde. Hij kon er nog net 1 pakken, maar wat met het beestje te doen? Hij wist dat wij ook kippen en duiven hielden en bracht het beestje mee. Zoals dat bij verandering van de pikorde gaat in een kippenhok werd het nieuwe beestje ontgroend. Wij, mijn broer en ik, vonden dat zo zielig voor dat beestje dat wij haar extra water brachten en voerden. Maar de legkuikenkip groeide en groeide en werd zo veeleisend en brutaal dat de andere kleine kipjes verdrongen werden van hun slaapstok. En dat was nog niet het ergste. De kip begon eieren te leggen maar ontpopte zich tot een ei eter ( wat naderhand bleek). Toen wij daarachter kwamen greep onze vader in. De legkip werd geslacht. Op de eerstvolgende zondag stond zij te dampen op tafel, maar toen mijn vader een verwijzing maakte naar haar lustten wij (Henk en Wim) die dag geen kip meer.

En in de OR?

Hoe gaat dat in jullie OR? Worden er ook weleens leden vanuit goede bedoelingen bijgevoerd? Hoe reageerden zij daarop? Wat gebeurde als zij het tij binnen de OR mee kregen? In hoeverre was er sprake van ongewenst gedrag? Indien ja, hoe is er ingegrepen? Werd er na afloop nog naar verwezen? Wat was het eindresultaat?

(Het verhaal over mijn pauwstaartjes lees je in mijn volgende column)