Verdraaid nog aan toe…wat moeilijk

Iedere jaargetijde brengt wel een boek voort dat je als medezeggenschapsprofessional ‘gelezen moet hebben’. Eind vorig jaar was het boek verdraaide organisaties van Wouter Hart erg in trek. Interessant boek, terug naar de bedoeling. De aandacht van de professional in zijn werk moet niet gericht zijn op de zogenoemde systeemwereld ( geldende procedures, voorschriften, systemen) maar moet bestaan uit oprechte interesse in de unieke klant wiens wensen in het hier en nu (de leefwereld) gestalte krijgen. De professional dient te handelen vanuit de zogenoemde bedoeling. (Waartoe ben ik/ is de organisatie op aarde?).  Praktijk is nl. meestal dat het handelen vanuit de systeemwereld, naar de leefwereld gaat (om over de bedoeling nog maar te zwijgen. De denkrichting ( in het boek pijl genoemd) moet andersom vanuit de bedoeling naar de leefwereld en de systeemwereld is daar ondersteunend aan. Kort en simplistisch weergegeven is dit de kern van het boek. (Ik hoop althans dat ik een en ander redelijk begrepen heb)

Kortom niet zo:

Maar zo!

Het boek is  een hype. Elk zichzelf respecterende manager, veranderingskundige, P&O-er, organisatieontwerper, interimmer (om maar eens een paar beroepsgroepen te noemen) heeft dit boek op zijn nachtkastje liggen denk ik. Toen ik het in hard copy kocht waren er al 20.000 exemplaren verkocht. Bovendien kreeg ik het boek daarna nog een paar maal, Mensen die vonden dat ik het zeker moest lezen (of dat nu een compliment is weet ik trouwens niet, maar goed). Ook gelukkig in e-book, zodat ik er andere mensen snel mee kan verblijden!!

Een uitermate lezenswaardig boek, vlot geschreven en zeer herkenbaar, maar hoe toe te passen? Een aantal van mijn klanten hebben de gedachtegang die in het boek beschreven staat omarmd, al dan niet met (gedeeltelijke) verwijzing naar hun huidige manier van werken.

Binnenkort geef ik cursus aan 1 OR van 1 van die klanten (organisatie X). Deze organisatie is ‘op de hobbel’ zoals ik dat maar noem. Vertrouwen vanuit de opdrachtgevers naar deze organisatie is sterk verminderd vanwege niet leveren wat gevraagd is, De medewerkers kunnen niet goed werken omdat ‘de basis niet op orde is’, dus niet voldoen aan de specifieke wensen van de klant. Na een vernietigend evaluatierapport door een externe partij is de toenmalige directeur verzocht te vertrekken… Na goed gebruik is er een interimmer gekomen die na goed gebruik een verbeterplan geschreven heeft. Ook een zeer lezenswaardig stuk waarin de filosofie van de verdraaide organisatie omarmd wordt! Maar ook: in dat stuk zit de spagaat tussen de systeemwereld (basis niet op orde) en de bedoeling van de organisatie ( de klant centraal: oprechte interesse voor de unieke klant). U raadt het al: 2 verbeterprojecten het komende ½ jaar: basis/ systemen op orde en je meer richten op de klant. Naar goed gebruik worden er naast de interim nog twee verandermanagers aangesteld die deze twee projecten gaan begeleiden. Een groot deel van de medewerkers zegt, geef ons de goede middelen! De interimmer wil met name ook kijken naar het handelingsperspectief vanuit de organisatie. Waar heeft de klant behoefte aan, mede in de licht van de te leveren en geleverde output vanuit de organisatie.

De vraag die aan de OR voorligt is wat vinden jullie van het verbeterplan? Wat zou de insteek van deze OR dienen te zijn?

Wordt vervolgd