Waar en hoe leer je leiding ontvangen?

Vanaf de geboorte ontvang je leiding van moeder, vader, oppas, leerkracht, trainer, baas.
Waar en hoe leer je leiding te ontvangen als werknemer? Niet op school, dus in de praktijk.
Van je collega’s, je baas, door na-te-doen, door je aan te passen aan wat blijkbaar gewoon is, na een functioneringsgesprek, door erover te praten met vrienden en familie. Of door zelf de reacties van anderen te verwerken (klanten, patiënten, collega’s)

Hebben we moeite met onze rol als leiding ontvangende?
Ja, Driekwart van de werkklachten betreffen: mijn baas
Willen mensen geen leiding ontvangen, kunnen ze het niet?Hebben ze het niet nodig?
Zijn medewerkers volwassen in hun werk? Of zoeken ze een soort vader/moederfiguur?

Over werknemers en het ontvangen van leiding wordt weinig gesproken
Zoek maar eens in een CAO, in het BW. Je mag niet crimineel zijn en moet je houden aan je contract, wetten en regels. That’s it.

Mensen zijn anno 2017 goed opgeleid, assertief, goed geïnformeerd, hebben allerlei sociale netwerken, delen levenservaringen. Toch is het stereotiepe beeld van werknemerschap: slaafs, gehoorzaam, dom, aangepast, monddood, slap, willoos, zonder ideeën, inbreng en ambitie.

Leiding ontvangen is dat iets wat je overkomt? Nee, je speelt daarbij zelf een rol.
De volgende typeringen van werknemerschap ben ik tegengekomen:
individualist, werkpaard, toeschouwer, ja-knikker, cynicus, schaap, heethoofd, diehard, dienstklopper, calculator, betweter, terrorist, dweper, marionet, sloof, levensgenieter, pleitbezorger, idealist, medestander, gezel, kameleon, contribuant en uitblinker. Herkenbaar bij jezelf of je collega’s?

Een werkorganisatie draait voor meer dan 80% op de werknemers.
Werknemerschap leren en ontwikkelen zou dus een topic moeten zijn.

Wat kan jij of je ondernemingsraad met dit thema?

  • maak het bespreekbaar;
  • analyseer de stijlen van werknemerschap en de leiders die daarbij passen;
  • vraag je af wat de voordelen en nadelen zijn van werknemerschap voor de betrokkene en
    zijn omgeving;
  • onderzoek eens de kennis van de eigen taak en de taken en bevoegdheden van anderen;
  • wat zou een managerstevredensheidsonderzoek opleveren?
  • neem het initiatief voor een medewerkerstalentenonderzoek;
  • een belangrijke management taak: leer de medewerkers goed werknemerschap maar gebeurt dit?
  • tenslotte: elke leidinggevende heeft zelf ook een baas. Vraag hem daar eens naar…….