Checklist contracting

Steeds meer organisaties maken gebruik van het volledig uitbesteden van onderdelen van hun bedrijfsprocessen aan een externe partij: contracting. Het lijkt enerzijds op outsourcing, anderzijds op het inhuren van uitzendwerk. Kenmerkend is dat niet alleen het werk maar ook de leiding en het toezicht op dat werk overgaan in andere handen. De plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd kan hetzelfde blijven. Waar moet u als ondernemingsraad op letten als dit zich bij u voordoet?

Vanuit de vakbeweging bestaat er veel weerstand tegen deze constructie. Het zou vooral een bezuiniging op arbeidsvoorwaarden zijn en dus ten koste van de werknemers gaan. Uitzendkrachten moeten zich aan hun cao houden, maar de werknemers van contractors vallen veelal buiten elke cao. Veel contractors blijken ook nog eens dochterbedrijven van uitzendbureaus te zijn, die op deze manier dus hun eigen cao ontduiken.

Aankondiging

Het uitbesteden van een of meer onderdelen van het eigen werk valt zonder meer onder de onderwerpen van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat immers om een belangrijke duurzame samenwerking met de contractor en een belangrijke wijziging van de eigen werkzaamheden. U mag dus rekenen op een adviesaanvraag zodra er sprake is van een voorgenomen besluit. Nog belangrijker is dat de bestuurder u al bij de halfjaarlijkse overlegvergadering over de algemene gang zaken (art. 24 WOR) moet informeren over het feit dat hij uitbesteding in de een of andere vorm overweegt. Die vooraankondiging stelt uw OR in staat tijdig zijn mening te vormen en zich te mengen in de besluitvorming.

Garantie

Omdat ook de leiding over het uitbestede werk bij de contractor ligt en niet bij de opdrachtgever is contracting juridisch een aanneemovereenkomst. Contracting kan zinvol als het gaat om afgebakend werk dat niet behoort tot de corebusiness van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het inpakken en verzenden van de eigen producten. De organisatie kan zich dan beter richten op zijn hoofdactiviteiten.
Belangrijk is dan wel dat de werknemers die tot op heden dat werk doen, hun werk en arbeidsvoorwaarden behouden. Uw OR zal zich hiervoor willen inzetten.

Ontslag

Het wordt oppassen als er een besparing wordt ingeboekt bij het plan om een contractor in de arm te nemen. U moet daarvoor zicht hebben op de personele kosten die de uitvoering in eigen beheer nu met zich mee brengen. De vraag is vervolgens hoe de contractor deze besparing zal realiseren. Daar zijn niet zoveel mogelijkheden voor anders dan snijden in de personeelskosten.
Ook zullen er ontslagvergunningen moeten worden aangevraagd bij het UWV wegens uitbesteding van werk. Het UWV controleert daarbij of vast werk feitelijk niet wordt omgezet in flexwerk.

Cao

Controleer ook of de beoogde contractor wel werkt met een cao die vergelijkbaar is met de arbeidsvoorwaarden in de eigen onderneming. Bedenk daarbij dat er tegenwoordig cao’s voor contracting zijn die weliswaar zekerheid in arbeidsvoorwaarden bieden, maar op een minimaal niveau.
De uitzendcao bepaalt dat uitzendkrachten hetzelfde loon krijgen als vaste krachten van het inlenend bedrijf. Om concurrerend contracting te kunnen aanbieden moeten uitzendbureaus dus hun eigen cao buitenspel zetten. Dat doen ze door eigen contractorbedrijven op te zetten, die niet onder de uitzendcao vallen.

Verschil tussen contracting en outsourcing

De verschillen tussen het uitbesteden van werk aan een contractor of een insourcer lijken klein, maar pakken groots uit. Bij outsourcing koopt de eigen onderneming de diensten of producten die zij voorheen zelf maakte van de insourcer. Bij contracting stelt de eigen onderneming ook de infrastructuur en de faciliteiten ter beschikking. Er wordt dan feitelijk alleen arbeidskracht ingehuurd, op basis van een contract, vandaar de naam.
De Wet overgang onderneming (WOO) is meestal van toepassing bij outsourcing, maar niet bij contracting. Dat betekent in het laatste geval dat het personeel niet automatisch meegaat met het werk en dat als dat wel gebeurt, hun arbeidsvoorwaarden niet langer gegarandeerd zijn.

 

Eerder gepubliceerd in OR Rendement