Zomerkampioenschappen touwtrekken

Als Achterhoeks jongetje was ik fan van de Eibergse TouwtrekVereiniging (TTV Eibergen) die in die tijd ook al meedeed aan diverse nationale en Europese kampioenschappen. Want touwtrekken vereist techniek, inzet en samenspel. Zes of 8 stoere mannen van gezamenlijk maximaal 600, 640 of 720 kilo zwaar moesten andere stoere mannen over de streep trekken. In drie rondes trekkings genoemd, Legerkistjes aan en trekken maar!. Dan ging echter niet zo eenvoudig  want touwtrekken vereist techniek, inzet, passie en bovenal tactiek: de andere partij uitputten. Dat kostte en kost veel zweet en bovenal training.

De mooiste wedstrijden waren tussen TTV Eibergen en de touwtrekkers van VIOS BIsons uit het rivaliserende buurtdorp Beltrum. Geen enkel middel werd geschuwd, het ging op het scherpst van de snede ,maar bleef bovenal sportief!

Aan deze anekdote moest ik de afgelopen dagen, bij het lezen van de kranten, denken, ik wil u een aantal wedstrijden die in deze zomerperiode plaatsvinden niet onthouden. 

Touwtrekteam 1

 

Touwtrekteam 2

De CAO’s die in 2018 worden afgesloten zijn te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig concreet afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de langere termijn, Voor zover in de CAO’s wel toekomstgerichte afspraken worden gemaakt zijn die vooral kostenverhogend. De FNV is de grote boosdoener volgens Gerard Groten van de AWVN

Werkgevers zouden graag zien dat werknemers meer verantwoordelijkheid zouden nemen voor hun eigen loopbaan. Een loopbaanAPK volgen om van hieruit cursussen te destilleren die helpen om langer door te werken, bij de huidige of bij een andere werkgever. Maar diverse onderzoeken wijzen keer op keer uit dat de meeste werknemers verwachten dat de werkgever het mogelijk maakt om tot de pensioengerechtigde leeftijd bij de huidige werkgever te blijven werken.

 

De vakbonden, met name de FNV zien- zeker voor ouderen in fysiek zware beroepen- meer in flexibele AOW en generatiepacten. In een generatiepact staan afspraken waardoor oudere werknemers minder kunnen gaan werken maar de pensioenopbouw loopt wel 100% door. In een 11 punten plan stelt de FNV voor om per extra levensjaar een half jaar later met pensioen te gaan. Daarnaast moet de AOW uitkering vier jaar eerder of later kunnen ingaan.

Misschien dat werknemers, zeker als ze ouder worden, wel langer willen doorwerken maar ze moeten het ook kunnen Dan is de vraag: is er ander werk dat minder zwaar is en nog voldoende betaalt? Moet ik me daarvoor omscholen en wie gaat dat betalen? En hoe zit het met waardering vanuit de werkgever?

Werkdruk en onbekendheid  met de werkzaamheden, onvoldoende (aandacht voor het inwerken) zorgt  er met name voor dat medewerkers ongevallen krijgen. Naast onvoorzichtigheid, te weinig focus op en te veel routine bij het werk.

Met name ongunstige werk- en omgevingsfactoren kunnen een grote bijdrage leveren aan bedrijfsongevallen. Voorkomen van ongevallen is naast werkdruk ook een kwestie van verantwoord roosteren en het voorkomen van overwerk. Daar zit hem nu net de kneep: personeelstekorten, onvoldoende toerusting ( opleiding en werkervaring) eisen hun tol!

 

Iets meer dan 1 op de 100 werknemers heeft vorig jaar een arbeidsongeval gehad waardoor hij minstens 4 dagen moest verzuimen. In totaal waren er in 2017 93.000 ongevallen door het werk (CBS).

In totaal had 3,4% van de werknemers vorig jaar een ongeval. De helft was de volgende dag weer aan het werk. Echter 1,2% van alle werknemers verzuimde in 2017 4 of meer dagen door een ongeval.( 2015:0,9%) De helft van deze ongevallen doet zich voor in de zorg, industrie en handel.

Taxichauffeurs, veehouders, akkerbouwers, dakdekkers, verloskundigen> steeds meer beroepsgroepen kunnen nauwelijks nog een schade- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Er zijn verschillende keuzes: hoge premies opbrengen, bedrijfstakken/-activiteiten stopzetten ofwel (deels) onverzekerd verdergaan.

Zolang verzekeraars een zekere onontkoombaarheid van schades niet uit het oog verliezen ( taxi’s rijden op de weg, dakdekkers kunnen vallen, vee kan doodgaan, oogsten kunnen mislukken) kun je (met mate graag) strengere, hogere premie eisen stellen, maar het weigeren van complete beroepsgroepen is een stap te ver.

Vanuit de politiek moet een oplossing komen, vanuit de branches is het niet te verwachten.

 

Verzekeraars moeten hogere kapitaaleisen aanhouden volgens Europese richtlijn Solvency  2.

‘Dus gooien ze alles eruit wat niet winstgevend is, Iedereen kiest de gemakkelijkste weg’ (Enno Wiertsema: directeur Adfiz, brancheverening onafhankelijk financieel adviseurs)

Overgebleven verzekeraars zijn mono- of oligoponisten met peperdure verzekeringseisen. We kunnen misschien wel met minder taxi’s toe maar niet met minder verloskundigen, die veroorzaken geen overvloed aan schades, maar lijden vooral onder de sporadische hoge claims

Volgende week staan nog meerdere wedstrijden met meerdere teams in de planning Volgende week staan nog meerdere wedstrijden met meerdere teams in de planning

 

Bij de vooraankondiging van touwtrekwedstrijden ligt het veld er altijd goed bij, is de temperatuur prima en zien de deelnemers uit naar de wedstrijden.

Ik moet helaas bekennen dat mijn vooraankondiging er anders uitziet. Een rondgang langs bovenstaande berichten maakt me allesbehalve vrolijk, Het sociale karakter waar touwtrekken zijn imago mede op baseert dreigt verloren te gaan.