Lijstjes, inhalen geboden of toch een gegarandeerde plaspauze.

Ik ben dol op lijstjes met weetjes en lees deze met name ter lering en vermaak in mijn vakantie.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelde onlangs dat de economie in de lift zit. Dit was onder meer gebaseerd op de inkoopmanagersindex PMI. Deze – door economen belangrijk gevonden index – kwam in juni 2018 uit op 60,1. Een index boven de 50 getuigt van economische voorspoed. Vanaf 2013 zit Nederland boven de 50, vanaf eind 2017 boven de 60. Niet alle werkenden profiteren van deze voorspoed. Daar ergert de OESO zich aan en pleit onder meer voor sociale verzekeringen voor ZZP’ers, uitbreiding van het vaderschapsverlof, hogere pensioenopbouw voor vrouwen ( de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt maar liefst 42%!) en niet te vergeten stijging van de lonen. De OESO stelt verder dat door de komst van allerlei soorten flexwerk loonstijging achterblijft en dat  excessieve belastingprikkels zoals zelfstandigenaftrek niet bijdragen aan echt ondernemerschap. Inhalen geboden dus!

Nu is het ene lijstje het andere lijstje niet…..

Toch een onderhandelingsakkoord bij de CAO Streekvervoer. Staken loont. ‘Een van de betere loonakkoorden van Nederland’ jubelt de FNV. De chauffeurs krijgen er 7,5% bij en 650 euro in 2 ½ jaar, in plaats van 8,3% in 3 jaar. Een (doorgerekende) verbetering van 0.3%. Maar geen gegarandeerde (harde) plaspauze na 2 ½ uur rijden. Daar was het toch allemaal ook om te doen?  (Het regelen van een plaspauze blijft een intentie. In ruim 80% van de roosters belooft de werkgever de chauffeurs ruimte te bieden voor een ‘onderbreking ‘ na 2 ½ uur, voor een kleine 20% na plm. 3 uur.  Indien je het gegarandeerd wilt regelen moet 20% van de roosters worden aangepast).  Een gegarandeerde 1 minuut extra pauze staat volgens de werkgevers gelijk aan 1% extra loonkosten. Die kunnen ze bovenop de gevraagde extra loonstijging niet opbrengen. Dit zegt Fred Kagie, huidige werkgeversvoorman en in het verleden FNV-onderhandelaar.  En ik maar denken dat de centrale looneis van de FNV 3,5% bedroeg…

Nu maar hopen dat die buschauffeurs niet onverantwoord gaan inhalen om toch te kunnen plassen…

Ik werk voor mijn geld

Volgens nog een ander lijstje is de hoogte van de lonen voor Europeanen de belangrijkste drijfveer bij het uitoefenen van een baan, maar de mate waarin verschilt per nationaliteit. Van de Nederlanders geeft 39% aan geld van doorslaggevend belang te vinden. Dat is een stuk minder dan de rest van Europa waar gemiddeld 47% salaris de belangrijkste drijfveer bij een baan vindt. De Nederlander vindt zachtere factoren (bv. collegialiteit) belangrijker. Dit blijkt uit onderzoek van salarisverwerker ADP. In het onderzoek is ook gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Opvallend is dat vrouwen minder worden gedreven door geld: 45% vindt een goed salaris het belangrijkst, bij de Europese mannen is dat 50%.

Ik ga deze zomer toch maar weer eens proberen de samenhang tussen deze lijstjes te snappen. De komende tijd haal ik als fietsende ZZP’er, met gegarandeerde plaspauzes, niet veel mensen in.