omgaan met uw bestuurder

Hoe gaat u om met uw bestuurder?

Als het goed is, heeft u bij de overlegvergaderingen steeds met dezelfde gesprekspartners te maken: de bestuurder en (vaak) de HR-manager. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en maakt dus de dienst uit. Met hem moet u uiteindelijk tot overeenstemming zien te komen. Hoe pakt u dat aan en kan dat misschien (nog) beter?

Juist omdat de bestuurder langere tijd dezelfde persoon is, leert u hem of haar al doende steeds beter kennen. Daarbij ontdekt u ook zijn persoonlijke stijl. Door daar rekening mee te houden, kunt u bij hem meer bereiken dan bij een vreemde. Vraag u van onderstaande kenmerken af welke het beste van toepassing is of zijn op uw bestuurder. Controleer of u daar al voldoende rekening mee houdt en of dat het misschien beter kan.

Analyseren

Sommige bestuurders gaan niet over een nacht ijs en verzamelen zoveel mogelijk relevante informatie en meningen voor zij tot een besluit komen. Zij laten zich niet haasten en staan open voor alle feitelijke informatie die u aandraagt, mits deze betrouwbaar is. Met slecht onderbouwde meningen kunnen ze niets.
Wacht niet totdat deze bestuurder u bij zijn besluitvorming betrekt, maar meldt uzelf vroegtijdig. Bereid uw mening goed voor, peil de reacties onder het personeel en presenteer uw resultaten in de overlegvergadering. Wees bereid uw mening bij te stellen op basis van het gevoerde overleg. Dat zal deze bestuurder ook zelf doen.

Sturen

Maar misschien is uw bestuurder vooral een doorpakker die tempo wil maken en juist snel tot een besluit wil komen. Dan betekent aanpassing aan zijn stijl dat ook uw OR snel moet handelen. Dat maakt het nog belangrijker voor uw OR om uzelf met een nieuwe ontwikkeling te bemoeien. In ieder geval vóór de bestuurder zijn besluit neemt, want als hij eenmaal zo ver is zal het heel moeilijk of zelfs onmogelijk zijn daar nog iets aan te veranderen.Pas uw gedrag zo aan dat hij niet het gevoel krijgt dat de OR zijn tijd verspilt. Presenteer geen kant-en-klare oplossingen want hij wil zelf beslissen. Werk dus met alternatieve oplossingsrichtingen en keuzes die u zo ter zake gericht mogelijk houdt.

Sociaal

De onderlinge betrekkingen staan bij de vooral sociaal gerichte bestuurder voorop. Hij is vaak onzeker en zoekt dan de waardering en steun van de ander. Hij staat open voor beïnvloeding, maar niet alleen die van de OR. Met formaliteiten heeft hij weinig op en bij onverholen dreigingen haakt hij zeker af. Geef deze bestuurder alle ruimte en prijs hem waar mogelijk. Investeer in de relatie door aandacht voor zijn persoonlijke situatie. Wees duidelijk in uw verwachtingen en probeer daar zoveel mogelijk steun voor te krijgen bij andere partijen in de organisatie zoals de afdeling HR, maar ook leidinggevenden.

Domineren

Dan is er ook nog een categorie bestuurders die vooral indruk maken door hun bevlogenheid. Zij weten al wat er moet gebeuren en vooral, waar het met de organisatie naartoe moet. Als zij erin slagen het personeel in hun toekomstvisie mee te nemen, worden zij wel charismatisch genoemd. Voor een OR zijn ze vooral dominant en moeilijk te beïnvloeden.Ook in de omgang met deze bestuurder is een goede persoonlijke relatie en erkenning van zijn ideeën van groot belang. Tegelijkertijd is het zaak u niet te laten meeslepen door zijn dromen en vooral bezig te zijn met het concretiseren van zijn wensen. Wat betekenen die op de korte termijn?
Probeer steun te krijgen van functionarissen die in zijn ogen belangrijk zijn.

Doorbreek de vaste overlegroutine

Natuurlijk zijn de hier behandelde vier typen bestuurders karikaturen. In werkelijkheid zal uw bestuurder altijd trekken van meerdere types hebben. U moet deze indeling dan ook niet zien als een gebruiksaanwijzing, maar als een vertrekpunt. Alleen al door u bewust te zijn van het belang van aansluiting bij zijn stijl, maakt u een betere werkrelatie mogelijk. Dat werkt vervolgens door in de resultaten die u boekt met uw overleg. Probeer eens wat uit en voorkom dat u altijd op dezelfde manier met uw bestuurder overlegt. De kracht van uw OR is dat deze uit meerdere personen bestaat zodat er veel  talenten zijn die kunnen worden ingezet. De een kan goed samenvatten en een uitlopende discussie terug brengen naar zijn kern. De ander is sterk in het bevestigen van meningen van de bestuurder en een derde kan op diplomatieke wijze het standpunt van de OR over het voetlicht brengen.

Eerder gepubliceerd in OR Rendement