Plan je scholing

Plan uw scholing

Hoort u ook bij die ondernemingsraden die wel weten dat scholing belangrijk is, maar geen scherp beeld hebben van wat scholing ze kan opleveren? Dat is jammer, want dan komt u daar waarschijnlijk ook niet aan toe. U bent al druk genoeg met de lopende zaken! Op die manier berooft u uzelf en uw organisatie van een belangrijk middel om meer kwaliteit en deskundigheid te ontwikkelen. Agendeer het onderwerp op uw volgende OR-vergadering en let op het volgende.

1. Actualiteiten

De actualiteit is niet alleen dat wat u afhoudt van scholing, het kan ook het eerste zijn waaraan u denkt als het over de inhoud van de scholing gaat. De waan van de dag bepaalt maar al te vaak onze agenda. Maar tussen het moment waarop u beslist op scholing te gaan en de daadwerkelijke scholing liggen al gauw drie tot vijf maanden. De actualiteit is dan alweer veranderd.
Er is nog een reden om bij het nadenken over uw scholingsbehoefte niet meteen naar actuele ontwikkelingen en dossiers te grijpen. U bewijst uw ondernemingsraad een grotere dienst als u erin slaagt het algemeen functioneren op een hoger peil te brengen. Dat werkt door in alle toekomstige activiteiten en adviezen van uw OR.

2. Kennisoverdracht

Een tweede valkuil is dat u OR-scholing ziet als een schoolse leervorm waarin u vooral kennis vergaart. Veel ondernemingsraden hebben bijvoorbeeld kennis van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) steevast op hun scholingsprogramma. Naast het ondergeschikte belang van die wet voor de praktijk kunt u die kennis ook op veel andere manieren verzamelen. Een abonnement op dit vakblad of even gericht zoeken op het internet werkt niet alleen sneller maar ook veel goedkoper.
Gebruik uw scholing vooral om het eigen functioneren ter discussie te stellen en waar nodig te verbeteren.

3. Visie

Een belangrijk onderdeel van uw scholing moet het werken aan een gezamenlijke visie zijn. Hoe wilt uw OR de medezeggenschap vorm en inhoud geven? Hoe kijken we aan tegen onze relatie met de achterban; hoe sterk willen we ons laten leiden door wet en regels; hoe vroeg willen we ons met welke besluiten bemoeien? De scholing is bij uitstek de plaats waar deze basale vragen eens goed beantwoord kunnen worden. Daar komt u in de dagelijkse praktijk niet aan toe.
Gebruik de scholing ook om met elkaar vast te stellen op welke onderwerpen de OR vooral in wilt zetten. Wat zijn in uw ogen de zwakke punten van uw organisatie, welke kansen en bedreigingen ziet u, wat worden de prioriteiten van uw OR?

4. Verbeterpunten

Gebruik de scholing ook om te kijken of uw OR goed functioneert en plannen op te stellen over hoe bepaalde onderdelen van uw werk beter kunnen. Denk aan taakverdeling binnen de raad, de rol van het dagelijks bestuur en het contact met de achterban.
De inbreng van de opleider is hierbij van grote waarde omdat hij/zij meerdere ondernemingsraden ontmoet en kan vergelijken. Hoe werken anderen? U mag van de opleider ook verwachten dat hij zich voldoende in uw functioneren verdiept om aan te geven waar de verbeterpunten liggen.

5. Werkplan

Werk in het programma van een OR-scholing altijd toe naar een afsluitend werkplan. Het is de beste manier om te voorkomen dat u weliswaar zinnig bezig bent maar tegelijkertijd heel vrijblijvend. De scholing moet een aantal concrete afspraken opleveren waar u de maanden daarna houvast aan heeft.

Te druk voor scholing

Waarom is het belangrijk om ondanks de werkdruk van tijd tot tijd ruimte te maken voor een liefst meerdaagse scholing met de hele OR?

  • De wetgever ziet 5 dagen scholing per lid per jaar als noodzakelijk minimum.
  • Er zijn geen functionarissen of organen in huis waarvan u het OR-werk kunt leren.
  • Scholing is een kans om een ander kritisch naar uw werk te laten kijken.
  • Teamscholing bevordert de onderlinge samenwerking binnen de OR.

Eerder gepubliceerd in OR Rendement