horen-zien-zwijgen

Bent u de heilige van de OR?

U bent lid geworden van de OR om de belangen van uw collega’s en uw organisatie te behartigen. Uw uitgangspunten daarbij zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid. ‘Integer handelen’ heet dat tegenwoordig. En als het mis gaat spreken we van een integriteitsschending. Waarom zou u van een integriteitsschending werk maken? Is het niet beter om uw vingers daar niet aan te branden? U hoeft toch niet de heilige van de OR te zijn?

Fout

Hoe organisaties de fout in gaan is regelmatig in de krant te lezen. Vaak door speurwerk van journalisten. Soms hangt een individu de misstanden aan de grote klok. Speciaal voor deze laatste situatie is het Huis van de Klokkenluiders opgericht. Hoogst zelden is het de OR die de vuile was aanwijst.
Toch is elke OR op de hoogte van integriteitsschendingen in de eigen organisatie. Uiteenlopend van het meenemen van kantoorartikelen via onheuse behandeling van een of meer medewerkers tot aan gesjoemel met de cijfers. Waarom kunt u daar beter maar wel werk van maken?

Spiegel

De belangrijkste reden is dat u zichzelf op die wijze serieus neemt. De ondernemingsraad is de enige instantie in de organisatie die niet onder het gezag van de directie valt. U dankt uw bestaan rechtstreeks aan de wet. Adel verplicht! Nu moet u ook bereid zijn uw organisatie een spiegel voor te houden en te benoemen wat er niet deugt. En de hamvraag is hoe serieus u bent en hoe u dat uitvoert. De eerste stap heeft u al gezet, want u zit in de OR. Nu gaat het erom de medeleden mee te krijgen in het aan de kaak stellen van kleine en grote misstanden.

Kat

Zorg dat u weet wat er her en der in de organisatie speelt. Door het persoonlijke gesprek, het werkoverleg, de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen. Is wat nu gebeurt normaal en helpt dat de organisatie om ‘goed’ te presteren?
En als u wordt geconfronteerd met een integriteitsschending, wees dan uiterst zorgvuldig.  Formuleer wat er precies mis is en controleer de feiten die dat bewijzen. Welke schade berokkent het aan mensen en organisatie? Staat uw thuisfront achter u als u de kat de bel aan gaat binden? Kunt u de OR hierin mee krijgen? En zoek alle mogelijke hulpbronnen op voordat u er werk van maakt.

Hoe herkent u integriteitsproblemen?

  1. Persoonlijk: Bent u trouw aan de eigen waarnemingen en de eventuele vragen die u hierover stelt?
  2. Organisatiegericht: Deugt de werkwijze van de organisatie in termen ven eerlijkheid en rechtvaardigheid?
  3. Naar de samenleving: Draagt de organisatie bij aan de samenleving en berokkent zij deze geen schade?

Robert Delsasso