mobiliseer-de-achterban

Niet voor geld alleen werkt de mens

Ofschoon er ook vrijwilligerswerk is, bedoelen we met werk toch meestal betaald werk. In ruil voor het opgeven van onze vrijheid verwachten we dan een behoorlijke financiële vergoeding. Maar we werken niet alleen voor geld. We willen in dat werk ook laten zien wie we zijn en wat we kunnen. We verwachten kansen om onszelf en onze talenten te ontdekken en voortdurend bij te leren. Daarvoor hebben we de ander nodig. Samen werken.

Hens

Als het moeilijk wordt, meestal door bedrijfseconomisch slecht weer, dan moet blijken wat die samenwerking waard is. De productie loopt terug  of de vraag. Of er is – zoals nu – sprake van een wereldwijde crisis. Wat doet dat met het ‘samen’ op uw werk?
Bij zwaar weer is het alle hens aan dek (ontleend aan ‘all hands on deck’). De wederzijdse belangen van werkgever en werknemers stemmen nauw overeen: het voortbestaan van de onderneming staat op het spel. Over de beste aanpak kunnen de meningen ver uiteenlopen. Gelukkig maar, want bij inbreng uit meerdere invalshoeken is de kans groter dat er iets goeds uitrolt. Overleg tussen de inbrengers vergroot het begrip voor elkaars standpunten en daarmee verbreedt het inzicht. Uit dat inzicht moeten uiteindelijk de oplossingen rollen. Draagvlak wordt gratis bijgeleverd.

Hol

Helaas zie je het nu in veel organisaties misgaan. Zoals de coronacrisis voor een populistische leider aanleiding is om zich tot een heuse dictator te ontwikkelen, zo zijn er bestuurders die er geen been in zien om hun OR voor voldongen feiten te stellen. Anderzijds, veel ondernemingsraden lijken verlamd door angst en trekken zich nog verder terug van de beleidsvoering dan ze al stonden.
Kom uit uw hol en meld u ongevraagd en desnoods ongewenst in de besluitvorming. Mobiliseer uw achterban voor wie u het medezeggenschapswerk doet en die als geen ander de klappen van de crisis op zal moeten vangen! Vraag niet of u mee mag praten, maar praat mee. Desnoods met stemverheffing.

Balans

Voor elke onderneming is het vermogen tot samenwerken een groot goed. Het is de combinatie tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Het verdient een post op de balans van uw onderneming. Het is niet alleen een vermogen bij het aangaan van grote veranderingen, maar het is permanent van belang voor werkplezier en motivatie.
Maar het moet wel van twee kanten komen. Niet alleen afgeven op de bestuurder die de OR niet ziet zitten en liefst passeert bij het nemen van besluiten maar ook de hand in eigen boezem steken en erkennen dat de OR liever afwacht dan verantwoordelijkheid te nemen.

Lockdown

In deze periode zijn er helaas veel werkgevers die de economische lockdown gebruiken als excuus voor het ‘moeten’ ontslaan van werknemers. Een mededeling aan de OR kan er nog net af. Maar de WOR verplicht tot een adviesaanvraag (art. 25, lid 1, onderdeel d)! Ook nu! Laat uw OR zich passeren?

Lukas van Steveninck