draai-het-eens-om

Draai het eens om

‘Ik word wakker, doe een plas, sta op en denk: verrek het moet andersom’. Herman Finkers maakt er een grap van, maar ondernemingsraden doen er goed aan de boel ook eens om te draaien. Bijvoorbeeld op het gebied van het personeelsbeleid of op de manier waarop de OR zijn werk doet.

Recources for Humans

Het omdraaien van Human Recources (HR) in Recources for Humans (RH) maakt al dag en nacht verschil. Wordt er bij HR nog uitgegaan van personeel – naast productiemiddelen, grondstoffen en diensten – als onderdeel van het verdienmodel, bij RH draait het om de medewerkers zelf en de vraag wat de werkgever aan middelen voor zijn personeel kan inzetten. Denk aan scholing, loopbaanontwikkeling, coaching, training on the job, bedrijfsfitness, goede arbeidsomstandigheden, zorgvuldig beleid op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), duurzame inzetbaarheid en meer van die zaken. Het is dan veel meer de vraag wat de onderneming voor het personeel kan doen dan wat de het personeel voor de onderneming moet doen.
En inderdaad, tegenover dit werkgeverschap mag goed werknemerschap verwacht worden. Reken maar dat het personeel van deze werkgever zich volledig zal inzetten voor de doelstellingen en resultaten van de onderneming.

Stop met vragen stellen, maar geef zelf antwoorden

Ondernemingsraden hebben de gewoonte af te wachten met welke plannen de bestuurder komt. Maar als die plannen er zijn, dan ontstaat er in de regel een enorme informatiebehoefte bij de raad. Voordat je een mening kunt vormen moet toch eerst alle informatie beschikbaar zijn? Dat is een misvatting.
De ondernemingsraad doet er goed aan om deze zaak eens om te draaien en zelf de gewenste antwoorden op al die vragen te geven. Wat wil de ondernemingsraad als antwoord horen op de vraag ‘komt er ook een sociaal plan’? Natuurlijk wil de ondernemingsraad dat zo’n plan wordt afgesproken, dus vraag niet naar de bekende weg, maar neem eens stelling: ‘de OR wil dat een sociaal plan voor deze reorganisatie met de bonden afgesproken wordt’.
Over het algemeen voegt het stellen van vragen helemaal niets toe aan een beter besluit door de bestuurder, het voorgenomen besluit wordt uitsluitend verduidelijkt, maar meer ook niet. Van een beter besluit zal alleen sprake zijn als de OR geen vragen stelt, maar duidelijk aangeeft waaraan het besluit van de bestuurder moet voldoen. Een eigen inbreng door de OR is toch echt heel wat anders dan een raad die vragen stelt en vervolgens gaat wachten op antwoorden onder het motto ‘we kunnen nog niet verder, want we hebben nog geen antwoorden’. Draai de rollen eens om, kom zelf met antwoorden. Gebruik die om stelling te nemen en duidelijk te zijn over de wensen, eisen, voorwaarden of breekpunten van de OR. Dáár wordt een voorgenomen besluit beter van.

Radboud Hafkenscheid