bedrijfsresultaat

Naar een naar najaar

Als de media ook maar een beetje gelijk krijgen in hun beschouwingen en voorspellingen, dan wacht ons een onrustig najaar. Reorganisaties, al dan niet met gedwongen ontslagen tot en met faillissementen. Wacht niet af totdat de plannen ‘adviesrijp’ zijn en zet nu al de gevolgen van de coronacrisis op de agenda van de overlegvergaderingen.

Meedoen

Niemand betwist de rol van de OR in dergelijke ingrijpende besluiten, maar als u er zelf geen werk van maakt dan vist u straks toch achter het net. Hoe zijn de cijfers van het eerste halfjaar van 2020? Vraag de verantwoordelijke voor de cijfers om u tijdens de overlegvergadering uit te leggen wat de stand van zaken is, waar de zorgen zitten, en wat de denkrichting voor oplossingen zijn. Wees ook zelf voorbereid. Zeg wat volgens de OR belangrijk is, denk mee en doe mee!
Natuurlijk is het gemakkelijker – en veiliger! – om pas na de crisis te zeggen wat ‘ze’ hadden moeten doen. Maar dan is het te laat en zijn het inderdaad anderen die over uw toekomst hebben beslist.

Vakantie

Bedenk ook dat we onverminderd te maken hebben met wetten en regelgeving, die gewoon van kracht blijven. Het arbeidsrecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving  en de WOR kennen geen van allen een hoofdstuk ‘Corona’. Voor uw OR betekent dat er op toe blijven zien dat de bestaande wetten onverkort worden toegepast. Daarboven komt dan het gebruik maken van het gezonde verstand! Overleg met de bestuurder. Ook over zaken, die niet opgelegd kunnen worden, maar soms wel in goed overleg tot stand kunnen komen!
Neem nu het probleem van openstaande vakantiedagen. De werkgever kan die vakantiedagen wettelijk niet toewijzen. Maar als er geen of minder werk is, is een verzoek om vakantiedagen op te nemen dan echt onredelijk? Hoe denkt uw OR daarover? Volledig thuiswerken blijkt de werknemer per maand 40 tot 50 euro te kosten. Is er nog ruimte in het  budget van de werkkostenregeling? Blijft de vergoeding voor woon-werk verkeer bestaan? Het zijn maar wat ideeën en u kunt er vast meer bedenken. Kunnen we dit in verband brengen met de openstaande vakantiedagen?

Onrust

Als er dan toch arbeidsplaatsen op het spel komen te staan laat dat dan zo snel mogelijk duidelijk worden. Onzekerheid geeft de grootste onrust! Spreek af de ‘Corona-gevolgen’ structureel op de agenda te zetten. Net zo lang tot het niet meer nodig is.
Dat geldt echt niet alleen voor de industrie en voor de bouw. Ook andere sectoren zoals de zorg hebben van doen met Corona gevolgen. Kortom, zorg er voor dat je als OR bij de les bent en werp je op als een goede gesprekspartner voor je bestuurder en wacht niet af.
Als je altijd al van plan was actiever, misschien zelfs proactief te worden, doe dat dan NU!

Lukas van Steveninck