Naar de knoppen!

De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor uw organisatie. Het CPB berekent voor 2020 5% krimp in de economie.  Tot juli 2021 vangen de steunmaatregelen van de overheid voor veel organisaties de loonkosten op, maar die steun wordt in 2021 wel afgebouwd. Dan komt de nu nog verborgen werkloosheid aan het licht. Begin 2021 moet uw organisatie zijn overlevingsplannen toch wel klaar hebben. Onafhankelijk van mogelijke zelftesten, mondkapjes, de lopende tweede golf en eventuele vaccins.

Als u het goed heeft gedaan en ook anderen uw OR welgezind zijn geweest, bent u bij de gevolgen van de stagnerende omzet in het achter ons liggend halfjaar optimaal betrokken geweest.  U heeft de geluiden uit de achterban verwerkt, de werkorganisatie helpen aanpassen en zorg gedragen voor de thuiswerkende collega’s. Uw overlegvergaderingen gingen gewoon door en daarin is al knap op de krimp ingespeeld en heeft uw OR de bestuurder menig verstandig advies gegeven.

Maar dat is niet genoeg. Nu moet u nog doorpakken en anticiperen op nieuwe besluiten. Draai eens aan de knoppen!

U pakt dit als volgt aan. U neemt drie scenario’s met een krimpende omzet:  min 15, min 30 en min 45%. Bepaal per scenario waar de meeste veranderingen zullen of moeten optreden en hoe dit voor de arbeidsorganisatie uitwerkt. Maak een overzicht van de producten of diensten die niet meer – in de huidige vorm – terug keren. Maar ook van die zaken/diensten waar juist wel ‘markt’ voor is, mits de organisatie daar op de juiste manier op inspeelt. Breng van ieder scenario ook grofweg in beeld wat de veranderingen voor de werkorganisatie betekent. Denk aan de werkinrichting, de beroepseisen en de sociale paragraaf.

Uit uw overzicht haalt u de vier belangrijkste punten waarover u met uw bestuurder in de komende overlegvergadering in gesprek gaat. Liefst in aanwezigheid van iemand van de raad van toezicht of een commissaris. Neem voor dit overleg de tijd. Geef weer hoe u tot uw opvattingen bent gekomen en laat daarna de bestuurder reageren. Bespreek hoe het vervolg er uit kan zien en hoe u bij de (koers)wijzigingen betrokken wil blijven.

Vergeet niet uw collega’s vervolgens te informeren over uw voorbereidingen en de opbrengsten van dit overleg. Nodig ze uit om te reageren.

Robert Delsasso