Socrates in de ondernemingsraad

In sommige ondernemingsraden zijn de onderlinge verhoudingen tussen de OR-leden niet altijd even positief. Soms als gevolg van persoonlijke antipathieën, soms door het enkele feit dat een OR-lid een andere vakbond aanhangt. Zulke ondernemingsraden zouden wat meer Socrates in de ondernemingsraad kunnen gebruiken.

Over Socrates gaat de volgende anekdote: een kennis wil de grote filosoof  wat vertellen over een van zijn studenten. Socrates vroeg hem eerst zijn drievoudig filter in vraagvorm toe te passen.

  1. Weet je zeker dat wat je me gaat vertellen waar is? Met andere woorden: heb je grondig ge-fact-checkt wat je me gaat vertellen. Dat bleek niet het geval. De kennis had het ook maar net gehoord. Nou, vertel het me dan nog maar niet.
  2. Ga je me iets goeds over deze student vertellen? Volgens de kennis ging het juist over het tegendeel. Kortom: je gaat iets slechts over iemand vertellen, terwijl je niet weet of het waar is!
  3. En is het voor mij nuttig wat je me gaat vertellen? Ook dat was niet direct het geval. Dus: je gaat me iets slechts vertellen over iemand waarvan je niet weet of het waar is en dat ook niet nuttig is om te weten. Waarom zou je me dat dan vertellen?

Van roddel en achterklap is bekend dat het niet erg helpt om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en daardoor een effectievere OR te worden. Een OR-lid dat eens wat vaker nadenkt voordat hij/zij wat gaat zeggen kan in sommige gevallen een betere bijdrage leveren door te zwijgen en te luisteren.  Stel dus eerst vast of iets waar is, of het een positieve bijdrage levert en of het voor de OR-collega’s nuttig is om die kennis te weten. Kwestie van eerst nadenken (waarom praat ik?), dan de drie filters van Socrates gebruiken en pas dan je duit in het zakje van de discussie doen.

Radboud Hafkenscheid