Word een ander mens

Het valt als nieuwkomer niet mee in een functionerende OR. Nee, het is een stuk prettiger als je toetreedt tot een OR die grotendeels of geheel nieuw is. Iedereen staat dan onwennig in dit aparte werk, moet zijn taak ontdekken en zijn plek vinden in een groep die nog een team moet vormen.
Daarom deze eerlijke en soms ook bemoedigende woorden aan het nieuwe lid dat instroomt in een bestaande OR.

Eend

U treedt toe tot een team waar de kaarten al geschud zijn. Voorzitter en secretaris zijn, soms al lang geleden, benoemd. Er zijn omgangvormen ontwikkeld voor in de OR en voor het overleg met de bestuurder. U kent de dossiers niet en – laten we eerlijk zijn – eigenlijk weet u ook weinig van de reikwijdte van het medezeggenschapswerk. Kortom, u bent een vreemde eend in een oude bijt.
Reken erop dat het lang gaat duren voordat u hier uw draai gevonden heeft! Dat past dan mooi bij het OR-werk, want ook dat kost tijd. Snelle successen zijn daar uiterst zeldzaam.
U gaat natuurlijk af en toe een balletje opgooien, al is het maar uw eigen stem eens te horen. Wees erop voorbereid om terug in uw hok te worden gejaagd met iets als “Dat hebben we al eens geprobeerd, maar dat werkt bij ons niet.”

Verandering

Door uw OR-lidmaatschap krijgt u er een nieuwe taak erbij die – als het goed is  – ten koste gaat van het werk dat u tot dusver deed. U moet dus een deel van uw normale werk afstoten om ruimte te maken voor de OR. Anders wordt het liefdewerk oud papier en dat is niet de bedoeling. Medezeggenschapswerk is minstens zo belangrijk als het reguliere werk.
De relaties in uw werk veranderen. Niet alleen komen er nieuwe contacten bij, bestaande contacten komen door uw OR-lidmaatschap in een nieuw daglicht. Met het management krijgt u een andere dan de gebruikelijke gezagsverhouding. Ook de eigen leidinggevende kan zich anders gaan gedragen omdat u over meer informatie en inzicht gaat beschikken dan hij.
Zelfs de thuissituatie verandert. Ook al is er een urenvrijstelling voor elk OR-lid, de meeste leden ontkomen er niet aan nu en dan ook vrije tijd aan het medezeggenschapswerk te besteden.
En tot slot, medezeggenschap is ook medeverantwoordelijkheid. Als alles goed gaat, drukt dat niet. Maar het gaat ook wel eens mis. En zelfs als het alleen maar fout dreigt te gaan, voelen sommige OR-leden al de last van hun verantwoordelijkheid.

Opbrengst

Geef uzelf minstens een jaar om in te werken. Vraag de andere leden het hemd van hun lijf. Blijf balletjes opgooien, ook al worden ze in het begin genadeloos teruggeslagen. Voer ook het woord in de overlegvergadering. Geloof me, geleidelijk krijgt u de smaak te pakken. U gaat effect van uw bijdrage zien. U leert bij over de organisatie en spreekt met functionarissen die u in uw normale werk niet tegen komt. U wordt een ander mens!

Theo van Leeuwen