nieren-proeven

Mag ik even uw nieren proeven?

In de overlegvergadering zit er opeens een ander op de stoel van de bestuurder. De OR wist dat er naar een opvolger voor de gepensioneerde bestuurder werd gezocht, maar verder is hem niets meegedeeld, laat staan gevraagd. Wat nu? Gaan met die banaan of eerst eens even grondig kennismaken?

De Wet op de ondernemingsraden geeft een OR het volste recht van spreken als er een nieuwe bestuurder moet komen. Eigenlijk had over de voorgenomen benoeming de OR eerst om advies gevraagd moeten worden. Nu dat niet is gebeurd, is dat geen reden om meteen over te gaan naar de waan van de dag. Eerst eens even netjes en grondig kennis maken. ‘De nieren proeven’ heet zo’n rondje.

Oplossing

Het heeft natuurlijk geen enkele zin om de nieuwe bestuurder door te zagen over het feit dat de OR bij zijn benoeming is gepasseerd. Daarvoor moet u bij de benoemende instantie zijn. Leg die in een zakelijke brief uit welke wettelijke bepalingen er zijn overtreden en vraag hem hoe hij denkt het probleem op te lossen dat hij hiermee heeft veroorzaakt. Wat is het probleem dan? Dat de nieuwe bestuurder er niet op kan rekenen het vertrouwen van de OR en de door hem vertegenwoordigde werknemers te hebben, natuurlijk! Het is – zacht gezegd – niet prettig om zo leiding te moeten geven. Er komt natuurlijk geen oplossing, maar de kans is groot dat de OR de volgende keer niet wordt overgeslagen.

Top-zeven

Ga met de nieuwe bestuurder alsnog een grondige kennismaking aan. Als het goed is weten de OR-leden van elkaar waartoe de OR in deze organisatie aanwezig is en waar hij aan wil bijdragen. Hoe doet de OR dat bij voorkeur; wat is zijn stijl van werken? Leg dit visitekaartje op tafel en vraag de nieuwe gast daarop te reageren en de OR te vertellen hoe hij dat ziet en wat hij wil bijdragen aan de organisatie.

Stap daarna over op de concrete verwachtingen die de OR van de nieuwe bestuurder heeft. Dat heeft u natuurlijk eerst in uw eigen vergadering geïnventariseerd. Ieder mocht drie punten inleveren en daarvan heeft u met elkaar een top-zeven gemaakt. Voer over dit materiaal het gesprek met de bestuurder. U weet dan zeker dat zijn reacties aansluiten op de behoeften van de OR. Het gesprek hoeft niet honderd procent overeenstemming op te leveren, als bestuurder en OR van elkaar maar weten waar de ander voor staat.

Robert Delsasso