de-touwtjes-aan-elkaar

De touwtjes aan elkaar

Ter voorbereiding op een cursus vraag ik de deelnemers wel eens om een touwtje van 45 centimeter mee te nemen naar de scholing. Bij de opening besteed ik er dan aandacht aan. Na een eerste ronde aan de hand van enkele standaardvragen vraag ik ze of ze het stukje touw wel hebben meegenomen.

Zinloos

Natuurlijk zijn er altijd deelnemers die zich keurig aan de opdracht hebben gehouden. Zij hebben het touwtje na binnenkomst al ongevraagd op de tafel gelegd. Sommige voelden nattigheid maar hebben voor alle zekerheid wel de gevraagde lengte in de zak gestopt en tonen dat als ik erom vraag. De variëteit in materialen is overigens altijd enorm: bindtouw, strotouw, naaigaren enzovoorts. Ik ben zelfs wel eens geconfronteerd met een stuk sleepkabel.
Ook zijn er vaak wel enkelen die de opdracht niet vervuld hebben. Zij hebben ‘eroverheen gelezen’ of bewust geweigerd te voldoen aan een blijkbaar zinloze vraag. “Waar heb je het eigenlijk voor nodig.” Natuurlijk dat is altijd van belang te vermelden. Sorry, vergeten erbij te zetten. Overigens, gebeurt dat in jullie praktijk dan wel altijd?

Klos

Een bijzondere categorie wordt gevormd door de deelnemers die meteen maar een hele klos touw hebben meegenomen. Menig OR heeft een of meer van deze leden. Zij hebben ook een schaar bij zich en knippen snel een stukje van een halve meter voor degenen die het zoals gewoonlijk weer vergeten zijn. Thuis hebben ze gedacht: ‘Stel dat dit een voorwaarde is voor het succesvol volgen van deze cursus…’
Er volgt natuurlijk een discussie over de vraag of de OR wel altijd bij aanvang van een bijeenkomst inventariseert hoe het staat met de gevraagde – of veronderstelde – voorbereiding. Zou dat de kwaliteit van het overleg niet ten goede komen? En wat is het effect van de mensen die zo sociaal zijn dat ze ook zorgen voor de collega’s die in gebreke blijven? Wie is dan eigenlijk echt de klos?

Knopen

Dan geef ik de opdracht om de touwtjes maar eens letterlijk aan elkaar te knopen. Dat leidt tot veel gezucht bij degenen die een hele klos mee hebben gebracht. Zij moeten al het touw afwinden. Het valt op dat ze daarbij geen enkele hulp ontvangen.

Zelfs niet van degenen die ze eerder een stukje touw gaven omdat ze dat niet hadden meegenomen.

Wim van Santbrink