Reuring twenties?

Vooral de generatie jongeren snakt weer naar ‘roaring twenties’. Zit het hem in het getal of is het gewoon toeval? De vorige eeuw vertoonde juist in dat decennium nogal wat reuring. In 1920 hield de Spaanse griep ermee op. En opa en oma  kunnen ons vertellen – ook al hebben ze het ook maar van hun opa’s en oma’s – over de turbulente tijd die daarop volgde.

Niet alleen van de grieppandemie maar ook van de verwoestende eerste wereldoorlog herstelde de wereld in 1921. Het algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen, was pas in september 1919 in Nederland ingevoerd. Iedereen ging er nu meer en meer ‘echt’ bij horen. In de steden werd de bevrijding van oorlog en pandemie uitbundig gevierd met seks, drugs en dans. Onze sociale wetgeving stond nog in de kinderschoenen. Vakbonden hadden hun handen vol om ‘de arbeider’ op de gelijkwaardigheidsagenda te krijgen. En langzamerhand werd de overtuiging dat de zwakkeren beschermd en gesteund moeten worden in de politiek aanvaardbaar.

Normaal

En nu willen we onze eigen ‘twenties’. Terug naar normaal. Niet dat dat zo ideaal was! Ook vóór corona waren klimaat, digitalisering en globalisering belangrijke maatschappelijke problemen. En hoe belangrijk ook, de slag naar ‘wat gaan we eraan doen?’ verzandde in meningen. Waarbij ‘nimby’ (not in my backyard) hoog scoorde. Onze behoefte aan meer welvaart en welverdiende vakanties verhouden zich slecht tot onze verantwoordelijkheid voor die ene planeet waar ook onze kinderen op zijn aangewezen.
Zal dat nu anders worden? De algehele bijwerking van de pandemie is lethargie. We stellen uit tot het moment dat het weer mag. Thuiswerken en de hele dag achter een beeldscherm zitten zijn ook geen activerende werkvormen!

Spoorzoeken

En u, OR-lid, gekozen om bij te dragen aan de continuïteit van de onderneming? Maakt u zich al druk over waar u nu wel invloed op hebt? Uw wettelijke basis en bevoegdheden zijn toch niet opgeschort omdat we ons nog in een pandemie bevinden?
Overzie eens de consequenties, positieve en negatieve, die de huidige crisis op uw onderneming heeft. Wacht niet op het plaatje van de bestuurder maar breng het zelf in beeld. Wees proactief, toon lef en bemoeizucht. Vind er wat van en lok het gesprek hierover uit.
De OR is dan wellicht minder bekend met theoretische modellen en hoofdlijnen, maar u weet als geen ander hoe het (niet) werkt in de praktijk! Noem de dingen bij de naam en dwing de ander niet tot het volgen van een cursus spoorzoeken. Want wat zeggen eigenlijk vage kreten als crisis, besef, verbetering en tekort?

Behapbaar

De pandemie plaatst onderwerpen op de agenda die een mens in z’n eentje niet kan overzien en ook niet kan hanteren. Denk aan kwesties als klimaat, globalisering en digitalisering. Maak het klein en daardoor behapbaar. Stop met afwachten en benut uw invloed opdat dat wat moet gebeuren mensvriendelijk gebeurt. Neem een voorbeeld aan 100 jaar geleden. Het verzet van toen leverde ons onze huidige mogelijkheden op. Laten wij dan zorgen voor een basis waarmee ook onze achterkleinkinderen kunnen genieten van hun eigen reuring twenties!

Henny Dijkstra