Gooien met stenen

De rellen na de invoering van de avondklok lieten het weer eens zien. Er zijn momenten waarop woede de woorden voorbij gaat en protest omslaat in acties. Wie diep onrecht voelt kan zijn toevlucht gaan zoeken in het gooien met stenen. Is uw OR ook wel eens woedend over de gang van zaken in uw organisatie? En zijn er dan ook leden die de aandrang voelen om wat dan ook te gooien en anders dan verbaal die woede te uiten?

Agressie is volgens Freud een van de twee grote drijfveren van mensen. De meeste van ons zijn wel vertrouwd met het ervaren van heftige emoties en de dadendrang die dat oproept. Als een emotie sterk is wil deze worden geuit. Wat kan een OR hiermee? Heeft u wel eens een steen willen werpen naar uw bestuurder – desnoods een (leeg) koffiekopje – of bent u niet zo? Of is het juist de bestuurder die de OR bekogelt met stenen?

Hard

Daarbij hoeven we niet meteen aan echte stenen te denken, ook harde woorden uit woede, verontwaardiging en onmacht kunnen de ander worden toegeworpen. Zou dat een goed idee kunnen zijn voor uw OR? Hardop uitspreken en ongecensureerd zeggen wat ieder lid dwars zit. Er is nogal wat aan de hand dat ongunstig  uitpakt voor werknemers. Denk aan de voortgaande afbouw van onregelmatigheidstoeslagen, het toenemen van de flexibele schil, lastenverzwaring zonder compensaties, verlaging van ontslagvergoedingen, om maar enkele actuele voorbeelden te noemen. Wat zou helpen is een achterban die de OR fel op de huid zit om dergelijke ontwikkelingen te stoppen. Maar in de communicatie met de achterban krijgt de OR weinig respons.

Dood

Veel ondernemingsraden kenmerken zich niet door agressie maar door berusting. Het is zoals het is. Dat is de dood in de pot voor het OR-werk. Op die manier verbetert er nooit wat!
Tegen die OR wil ik zeggen: oefen eens in de eigen vergadering met het zogenaamde stenen gooien naar de bestuurder. Welke punten roepen dat het meeste op? Dat zijn dan de zaken waarop u zich sterk moet maken. Ook al heeft u dat al tig maal zonder succes geprobeerd, accepteer zo’n misstand niet en blijf uw ervaring van onrecht uiten. In niet mis te verstane en ronduit verwijtende woorden.

Rellen

De OR kan ook ‘rellen’ naar de bestuurder door bijvoorbeeld bij het eerstvolgend harmonisatievoorstel vooraf te stellen dat iedereen er twee procent op vooruit moet gaan. Bonus voor de veranderingsbereidheid van de werknemers. Of door in het bericht over de laatste overlegvergadering scherp neer te zetten hoe de insteek van de OR was en hoe teleurstellend en weinig onderbouwd de reactie van de bestuurder.
Trouwens, in een organisatie met werknemers van verschillende nationaliteiten kunt u ook rellen door bijvoorbeeld verslagen ook in het Frans, Pools, Engels, of Duits op te stellen en te verspreiden.

Samengevat, wees aardig voor uw woedegevoelens, onderzoek ze en laat ze u vertellen waar het u om te doen is en ga daar mee aan de slag. U weet het!

Robert Delsasso