De azijnpisser

In veel organisaties maakt de groep azijnpissers een groot deel van de achterban van een OR uit. Het zijn de mensen die altijd wat te mopperen hebben, altijd een halfleeg glas zien, passief zijn en weinig tot geen vertrouwen in de ondernemingsraad hebben. Moet de ondernemingsraad wel investeren in de azijnpissers in de onderneming?

Verschillen

Dé achterban bestaat niet. Er is eenvoudig onderscheid te maken tussen de verschillende groepen die in de achterban te onderscheiden zijn. Wanneer je de achterban als bol voorstelt, dan maken helaas de azijnpissers doorgaans een groot deel van de achterban uit. Het affakkelen van voorstellen gaat nu eenmaal een stuk eenvoudiger dan het bedenken van zinvolle ideeën. Maar gelukkig zijn er naast de pissers ook collega’s die wel wat willen met de OR, al is het maar omdat ze daar een eigenbelang bij hebben. Die willen wel graag dat de OR de fiets van de zaak gaat regelen met de bestuurder. En de kritische volgers van de OR hebben een positieve opstelling en kunnen de raad voorzien van relevante feedback en informatie. Naarmate de harde kern van de achterban nadert neemt de betrokkenheid bij de OR toe. Een succesje is dan al gauw gehaald, maar bij die doelgroepen heeft de OR dan ook krediet.

De doelgroepen van de achterban

Zeikerds

Het is natuurlijk de vraag of een ondernemingsraad wel tijd en moeite moet investeren in de zeikerds-doelgroep. ‘Er valt geen zalf aan te strijken’, zo zal al gauw de conclusie zijn na weer een mislukte poging om deze groep tot actie of reactie te bewegen. Toch blijft het de moeite waard om ook deze groep collega’s te blijven informeren, raadplegen of mobiliseren. Sowieso hebben ze recht op de informatie van en uit de OR en, als de OR dan toch bezig is, pak dan door! Etaleer vooral de resultaten die de OR heeft behaald en laat zien wat deze zeurkousen er aan voordeel mee behalen. Vooral dat eigen voordeel zal ze kunnen overtuigen om de OR serieus te nemen. Maar daar gaat aan vooraf dat de OR deze doelgroep óók serieus neemt. Dus: zoek ze op! Ga praten! Leg uit! Vraag door! Wees betrouwbaar! Kom erop terug! En… laat ze niet los!

Radboud Hafkenscheid