Over buldergedrag en bulderbazen

In de cursus Vertrouwenspersoon die ik onlangs volgde, hoorde ik verhalen uit veel organisaties die over verbale agressie gaan. Schelden, schreeuwen of intimiderend in discussie gaan. Elke dag, door dezelfde mensen, tegen dezelfde slachtoffers. Dat gaat niet meer om incidenten, maar om een structureel ziekmakend fenomeen!

Er zijn dus mensen die bulderen – gewoonlijk leidinggevenden – en anderen die dat moeten ondergaan. Daar kan uw ondernemingsraad wel wat aan doen. De evaluatie van het gedwongen thuiswerken in de coronalockdown vormt een prima aanleiding.

Buldergedrag

Agressie valt onder de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uit de arbowet. Niet alleen agressie door klanten, maar ook interne agressie. De werkgever moet beleid voeren om dit gedrag te voorkomen of uit te bannen. Het personeel moet over dit beleid worden voorgelicht en er moeten concrete maatregelen worden genomen zoals het opstellen en handhaven van een gedragscode, het optuigen van een klachtenprocedure en het aanstellen van vertrouwenspersonen.

Om van deze voorzieningen tegen buldergedrag gebruik te maken is lef nodig. Daarbij kan de vertrouwenspersoon helpen. De werknemer moet dan wel weten bij wie hij/zij terecht kan, de toegang tot de vertrouwenspersoon moet laagdrempelig zijn en hij/zij moet het vertrouwen van het personeel genieten. De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag met het aantal en soort casus, het aantal gevoerde gesprekken en de resultaten. Nodig hem of haar uit om met de OR dat jaarverslag te bespreken en waar nodig gezamenlijk actie te ondernemen!

Bulderbazen

Uniek is de kans die uw OR nu heeft om bij de  – van harte aangeraden – evaluatie van het corona-thuiswerken het intimiderende gedrag aan de orde te stellen. Bij het thuiswerken zijn daar namelijk veel minder mogelijkheden voor. Thuiswerken vraagt om meer coachend leiderschap, op afstand en op basis van vertrouwen. Niks micro-management. De bulderbazen stonden met de mond vol tanden en dringen dan ook aan op het zo snel en volledig mogelijk hervatten van het werken op kantoor.
Hoe hebben de thuiswerkers de stijl van leidinggeven ervaren voor en na het thuiswerk? Wat moet er voorkomen worden bij het weer op de zaak werken? Inventariseer de ervaringen en verwachtingen, breng deze in en zorg ervoor dat de opbrengst van het overleg leidt tot een gezonder werkklimaat!

Wim van Santbrink