Niet roken, los het samen op

Met ingang van volgend jaar moeten ook de rookruimtes op de werkplek verdwenen zijn. In (semi)publieke en openbare gebouwen was dat al het geval, maar per 1 januari geldt het verbod op rookruimtes overal. Keuzevrijheid heeft de werkgever alleen als het gaat om het overige rookbeleid. En het benutten daarvan kan weer niet zonder instemming van de OR. Hoe gaat uw OR daarmee om?

Waarschijnlijk vertegenwoordigt uw OR ook rokende personeelsleden. De kans dat zij op grond van het verdwijnen van een inpandige rookplek daar nu mee stoppen is klein. Zij zullen andere (uit)wegen zoeken. Moet je daar als OR in meegaan? Of moet je juist inzetten op hulp bij het afkicken? Kun je maar niet beter er helemaal niets van vinden om zo de kool en de geit te sparen?

Regels

Jaarlijks sterven er In Nederland 20.000 rokers aan de gevolgen van het roken – 55 per dag – en enkele duizenden aan de gevolgen van het meeroken. Ook kinderen die de keuze nooit hebben kunnen maken. Ter vergelijking, er sterven 60 mensen per jaar aan een dodelijk ongeval op het werk. Dat vinden we er 60 teveel.
De sterftecijfers bij de rokers liegen er niet om en rechtvaardigen overheidsingrijpen. Maar is het afschaffen van rookruimtes dan genoeg? De ondernemingsraad zou het antirookbeleid te vuur en te zwaard moeten bevorderen in plaats van bang te zijn zich er aan te branden. Regels zijn er niet om willekeurig aan de kant te schuiven of met de voeten te treden, ook al lijkt dat soms een sport in Nederland.

Vrije wil

Zeker, rokers – maar misschien ook niet-rokers – binnen en buiten de OR kunnen deze nieuwe maatregel als betutteling zien. Waar ligt de grens? Mag er straks ook geen biertje meer bij een afscheid in de kantine of een wijntje in het kerstpakket? Moet de werkgever de verstokte roker niet tegemoet komen met bijvoorbeeld extra rookpauzes buiten? Of moet er juist worden ingezet op extra aanbod om rokers te helpen van hun verslaving af te komen? Dat kan een pittige discussie worden binnen uw OR en met uw achterban.
Is wel of niet roken eigenlijk wel een kwestie van de vrije wil? Wel als je begint, maar niet na vele jaren, vaak decennia verslaving. In dat geval, laten werkgever en OR dan gezamenlijk inzetten op hulp om die verslaving te doorbreken. Niet roken, we lossen het samen op!

Irene de Brouwer – gastcolumnist