windmolen

Het is weer voorbij…

…die mooie zomer? De zomer in Nederland was weer eens ouderwets: bewolking, regen en weinig zon. Elders in Europa was het wel anders: tropische hitte, bosbranden en razendsnelle overstromingen, ook in ons eigen Limburg.  Volgens Sigrid Kaag is het nu of nooit als we onze manier van leven willen beschermen. Geldt dat ook voor het OR-werk? Ik dacht het wel. De zorg voor het milieu wordt uitdrukkelijk als een opdracht aan ondernemingsraden genoemd in artikel 28, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden.

Achtertuin

We lijden allemaal aan nimby, not in my backyard. Kom niet aan ons recht op goedkoop vliegen, elke dag vlees en eindeloos shoppen op internet. Ook politici laten dat in hun beleidsafweging ruim meewegen, uit vrees voor verlies van de kiezersgunst. Maar dat nimby gaat ons nog de kop kosten. De tijd dat mijn backyard (achtertuin in goed Nederlands) belangrijker is dan de jouwe is voorbij. Sterker nog, we delen wereldwijd dezelfde achtertuin. Zonder samenwerking kun je een achtertuin wel vergeten! Coöperatie is het sleutelwoord. Competitie is uit!
Politici alleen kunnen de wereld niet redden. Dat moeten we ook zelf doen. Corona heeft ons al laten zien hoe hard  we elkaar nodig hebben en hoe moeilijk het is om dat samen te blijven doen.

Hoe en wat

Wat heeft uw OR doen met de klimaatcrisis te maken? Alles dus! Elke OR kan het initiatiefrecht claimen, kan verwijzen naar artikel 28, vierde lid, kan elk voorgenomen besluit toetsen op eventueel nadelige milieu-effecten. En aangezien het milieubeleid tot de bevoegdheid van de OR behoort, is de ondernemer ook verplicht om desgevraagd de OR van alle informatie op dit gebied te voorzien.
De wet geeft slechts aan hoe u zich met de klimaatverandering kunt bezig houden. Belangrijker is dat je als OR bepaalt wat je daarin wilt bereiken. Als u die doelen heeft gekozen gaat het erom het zelf te agenderen en het onderwerp ook op de agenda te houden. Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van samenwerken met de bestuurder. En samenwerking moet, want we maken met z’n allen deel uit van de generatie die nog wat kan doen.

Op zoek naar bruikbare ideeën en hoe deze om te zetten in actie? In augustus verscheen het boek van Niko Manshanden: Ondernemingsraad en klimaattransitie.

Succes!

Henny Dijkstra