dashboard

Is dashboardmanagement aandacht?

Ik kwam het begrip dashboardmanagement laatst tegen. Het betekent dat je met je medewerkers spreekt over van te voren overeengekomen prestaties/resultaten. Je maakt daar een overzicht van en je bespreekt dat overzicht periodiek met de medewerker. Op zich niets mis mee natuurlijk.

Voorwaarden

Wat mij betreft zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze dashboardmethode:

  • De gegevens moeten relevant zijn, zowel de leidinggevende alsook de medewerker moeten het belang van die gegevens onderschrijven voor het goed kunnen werken en het bespreken ervan;
  • Ze moeten te beïnvloeden zijn door het handelen van de medewerker en/of de leidinggevende;
  • Ze moeten te meten zijn en wat nog belangrijker is er moet een gedeelde opvatting zijn wat goed dan wel wenselijk is en hoe je daaraan kunt bijdragen

Cijfers, cijfers en nog eens…

Nu is het zo dat ten tijde van het digitaal werken met Corona dit dashboard aan waarde wint.  Het geeft een overzicht, je praat medewerkers bij over de actualiteit. Daarnaast willen leidinggevenden grip houden op hun thuiswerkende medewerkers, zo lijkt het wel. Dan kun je mooi praten over cijfertjes in het periodieke gesprek.  Je creëert aandacht voor en focus op de inhoud van het werk, Die cijfertjes focussen namelijk op (een beperkt) deel van de bedrijfsmatige realiteit. Maar daar gaat het niet (alleen) om. Met name dat thuiswerken heeft impact op het functioneren en presteren van medewerkers. Soms positief, soms negatief, afhankelijk van de concrete situatie en de persoonlijke omstandigheden. Dat betekent ook een andere manier van leidinggevenden en omgaan met  elkaar. Naast het bedrijfsmatige staat met name ook het persoonlijke centraal. Minder aansturen meer coachen. Dit  betekent wat mij betreft aandacht geven aan en krijgen vanuit je gesprekspartner over het wel en wee dat je met elkaar wilt delen. Moet je daar natuurlijk wel naar vragen.

Interesse in de ander

Die uitkomst is niet te vangen in een dashboard, daar is meer voor nodig. Namelijk wezenlijke interesse hoe het met elkaar gaat en tijd om het daar met elkaar over te hebben. Aan de ene kant hoe de leidinggevende (namens de werkgever) zou kunnen bijdragen aan het nog beter presteren van de medewerker, zowel zakelijk als privé. Hoe kom je beter in je vel te zitten? Dit geldt natuurlijk ook vice versa. De startvraag is wat mij betreft of dit voor beide partijen digitaal georganiseerd kan worden of dat daarvoor een fysieke bijeenkomst  wenselijk is. Ik ben nog van de generatie dat ik liever voor fysiek kies.

Een wens die er toe doet

Ten tijde van aangescherpte maatregelen wens ik iedere medewerker en leidinggevende de focus toe om met elkaar te bepalen hoe elkaars welbevinden niet in het gedrang komt zonder de zakelijke kant uit het oog te verliezen. Contact vanuit wederzijdse interesse en het vertrouwen in de intenties van beide kanten.

Wim van Santbrink