ritueel-verbranden-van-de-WOR

‘Ritueel verbranden die WOR’

Een bestuurder liet me ooit in vertrouwen weten dat wat hem betreft de WOR wel ritueel verbrand zou mogen worden. Te veel bureaucratie, te veel tijdsverlies en zonder WOR zou er – wat hem betreft – ook wel sprake kunnen zijn van betrokkenheid van het personeel bij de belangrijke besluiten. ‘De WOR zorgt voor een verkeerde focus van mijn ondernemingsraad’.

De spelregels van de medezeggenschap

Het is een lang bestaand gebruik dat alle nieuwe OR-leden en startende ondernemingsraden hun scholing en vorming beginnen met een WOR-cursus. De belangrijkste rechten én plichten van de ondernemingsraad worden toegelicht. Mijn uitgangspunt is ze de spelregels van de medezeggenschap uit te leggen, met de duidelijke instructie dat de spelregels geen doel zijn, maar een middel om invloed te hebben op de belangrijke besluiten voor organisatie en personeel.
Maar in de praktijk worden de spelregels belangrijk als de OR ervaart dat er links en rechts besluiten worden genomen zonder dat de raad daarbij betrokken is. En dan wordt er toch al snel met de WOR naar de bestuurder gewapperd.

De bedoeling van de medezeggenschap

Het is handig als er duidelijke afspraken bestaan over de manier waarop ondernemingsraad en bestuurder samenwerken. Op die manier kan de bedoeling van de medezeggenschap in praktijk worden gebracht. En die bedoeling is dat er – door de bijdrage van de OR –  betere besluiten worden genomen voor personeel en organisatie door de directe en vroegtijdige betrokkenheid van de mensen die deze besluiten moeten uitvoeren. Op die manier ontstaat er draagvlak voor wat er besloten wordt.

Kan de WOR bij het oud papier?

Een goed gesprek tussen ondernemingsraad en bestuurder over het belang en de bedoeling van de medezeggenschap lijkt me een belangrijke voorwaarde om tot zinvolle samenwerking te komen. Daar zou een nieuwe zittingstermijn van de ondernemingsraad mee moeten beginnen. Daar hoort ook een dialoog bij over het belang van de wettelijke regels in de samenwerking tussen bestuurder en OR.
De WOR is erg handig als OR en bestuurder er in hun samenwerking uiteindelijk niet uitkomen. Het is het allerlaatste waar bij meningsverschillen of conflicten op teruggevallen wordt. De WOR kan nog niet bij het oud papier, maar als het naleven ervan door de OR tot doel verheven wordt, dan raakt de bedoeling van de medezeggenschap volledig uit beeld.

Radboud Hafkenscheid