geen_instemmingsrecht

Wat is de rol van de OR dan eigenlijk?

Bij invoering van het coronabewijs wil de overheid de rol van de ondernemingsraad beperken. Demissionair minister Hugo de Jonge vindt dat er geen instemming van de OR nodig is als het verplicht wordt om op het werk een coronatoegangsbewijs (CTB) te laten zien. Volgens de Jonge vloeit zo’n maatregel rechtstreeks voort uit een ministeriële regeling, en daar gaat de OR niet over, aldus de minister. Het is de vraag of dat een verstandig voorstel is.

Buitensluiten van de medezeggenschap

Hoewel er geen ideale oplossing is voor de pandemie en er stappen moeten worden genomen om de effecten zo beperkt mogelijk te houden, is het buitensluiten van de medezeggenschap niet de aangewezen methode.
De rol van het medezeggenschapsorgaan is immers om de redelijkheid van voorgenomen besluiten te toetsen en de impact en noodzaak te onderzoeken en bespreken. Daarnaast is de medezeggenschap van wezenlijk belang bij invoering van een dergelijke maatregel omdat door onderzoek, gesprek, uitleg en afweging ook een redelijke zekerheid wordt gecreëerd dat de maatregel ook geaccepteerd wordt, er daardoor draagvlak ontstaat en daarmee uitvoerbaar is.

Zinvol, nuttig, noodzakelijk en acceptabel

Niets is erger voor een werkgever dan verplicht iets moeten doorvoeren dat onuitvoerbaar is en als onacceptabel wordt ervaren door het personeel. Niets is erger voor personeel dan alle vormen van inspraak en medezeggenschap klakkeloos aan de kant te zetten. Niets is funester voor een organisatie dan een situatie creëren waarbij iedereen buitenspel wordt gezet en met maatregelen worden opgescheept die niet kunnen worden toegepast of desnoods kunnen worden aangepast naar een betere werkelijkheid.

De OR weet het gewenste antwoord

De ondernemingsraad kent de organisatie, kent de personeelsleden, kent de risico’s en de cultuur. De ondernemingsraad kan dan ook als geen ander orgaan beoordelen of een dergelijk maatregel als invoering van het coronatoegangsbewijs zinvol, nuttig, noodzakelijk en acceptabel is. En als het antwoord daarop ‘ja’ is, dan is de ondernemingsraad als beste in staat om die boodschap ook te bespreken met de achterban en daarmee de acceptatiegrens positief te beïnvloeden.  

Volgens Rutte en de Jonge moeten we het samen doen. Dat lijkt mij nu een uitstekend idee.

John Bouwman

OR-lid Swift Brandbeveiliging BV