prikspijt

Prikspijt

Prikspijt is het woord van het voorbije jaar 2021. Het betekent dat iemand zich, na lang wikken en wegen, heeft laat vaccineren en hier achteraf spijt van heeft. Deze verklaring van het woord prikspijt begreep ik eerst niet.

Prikken tijdens de overlegvergadering

Als trainer zie ik prikken’ als een passend onderdeel van het vergadergedrag van de OR. De priktechniek kan zo actief ingezet worden dat het voor de bestuurder te gortig is en deze kwaad wordt. Op basis van de reactie van de bestuurder beseft de OR dat het prikken misschien te veel van het goede was en krijgt ‘spijt’. Een volgende keer iets minder prikken.

Prikken naar wat er niet is

En waar prikt de OR dan in? In de rondvraag prikt de OR door op zaken die bestuurlijk niet worden opgepakt.  Het gaat dan over beleid dat niet wordt gevormd.  Het zijn zaken die zich buiten en binnen de organisatie afspelen en waar de bestuurder (vast met plausibele redenen) niet op inspeelt. Op bedreigende ontwikkelingen is er apathie vanuit de bestuurder. Keuzes worden niet gemaakt of het verleden wordt als maat voor het heden genomen. De OR prikt uiteraard door met heldere inhoudelijke onderbouwing. Het is duidelijk wat het belang is waar de OR voor opkomt. Al was het maar om het onbehagen in de organisatie te benoemen.

Prik door op het ongemakkelijke

Op deze manier toont de OR zich actief aan de achterban en laat zien wat belangrijke onderwerpen zijn in de visie van de OR en waar het schuurt in de aansturing van de organisatie.
De bestuurder hoeft niet lek geprikt te worden. Hij is geen speldenkussen. Het is dus zaak om met een juiste dosering te werken. Het kan gebeuren dat een prik van de OR veel bijwerkingen geeft bij de bestuurder.  Dan is het belangrijk om als OR helder voor ogen hebben waarom de boostering toch goed is.
Vroeger is voorbij. Vanzelf wordt de organisatie niet beter. Daarom benoemt de OR het ongemakkelijke en inspireert daarmee het gesprek over de toekomst van de organisatie. En daar kun je geen spijt over hebben.
Welkom in 2022.

Robert Delsasso