vinkje

De vinkjes van de OR

Joris Luyendijk schreef een boek over de privileges van de witte man en deelde daarbij zichzelf vinkjes uit. Maar hoeveel vinkjes krijgt uw OR?

Vinkje 1: mannen en vrouwen

Uw OR verdient een vinkje als er balans is in het aantal mannen en vrouwen in de raad, dus bij voorkeur 50/50.

Vinkje 2: jongeren

Als er jongeren onder de 30 in de ondernemingsraad zitten kan ook dit worden afgevinkt. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in meeste ondernemingsraden, vandaar.

Vinkje 3: vacatures

Alleen als uw OR geen lege zetels heeft mag hier gevinkt worden. En natuurlijk snel tussentijdse verkiezingen organiseren als dat niet op orde is.

Vinkje 4: inclusiviteit

De OR die minderheden, LHBTI-OR-leden, functioneel analfabeten of gehandicapten of arbeidsbeperkten in de raad heeft zitten, die mag hier vinken.

Vinkje 5: achterban

Een welverdiend vinkje is er voor de ondernemingsraad die meer van zijn achterbancontact maakt dan de wettelijke verplichte bekendmaking van agenda’s, notulen en jaarverslag. En echt welverdiend is het als de OR-leden gaan praten en vooral luisteren naar hun achterban.

Vinkje 6: initiatief

Een vinkje mag geplaatst worden als uw OR in het afgelopen jaar ten minste één initiatiefvoorstel schriftelijk bij de bestuurder heeft ingediend. En de vlag mag uit als de raad het voorstel heeft kunnen ‘binnenhalen’ bij de bestuurder.

Vinkje 7: witte vlekken

Het zevende vinkje is voor de ondernemingsraad die het gelukt is om daadwerkelijk een goede afspiegeling van de in de onderneming werkzame personen te zijn. Vaak zijn er afdelingen die doorlopend schitteren door afwezigheid in de rechtstreekse vertegenwoordiging vanuit hun afdeling in de OR. Zo’n afdeling is een witte vlek.

Tel uw vinkjes en maak werk van wat nog niet aangevinkt kon worden. De mensen van MZLeeuw helpen daar graag bij.

Radboud Hafkenscheid