spiegel

Doffe spiegel

Voordat ik bij de klant de fabriekshal instap, wordt mijn aandacht getrokken door een spiegel met daaronder het opschrift: hier staat het grootste Arbo-gevaar! Het was een eenvoudige en vriendelijke instructie. Ik moet dus opletten want hier staan machines die gevaar kunnen opleveren.

De spiegel voor het zelfbeeld

In de Griekse oudheid was voor Narcissus de spiegelende vijver bron voor zijn zelfingenomenheid. Hij kon van zijn (vermeende) zelfbeeld maar geen genoeg krijgen, vandaar het begrip Narcisme.

Doffe spiegels waarin niet gekeken wordt

Vandaag de dag lijken spiegels op de verschillende plaatsen dof.  Als ze er al hangen dan geven ze geen beeld en leven mensen op de tast zo lijkt het . Voorvallen in de publieke domein waarbij mensen kennelijk (kwalijk) gedrag vertoond hebben (de Voice bijvoorbeeld) worden breed uitgemeten en krijgt enorme proporties. Avonden televisie en krantenbijlages vol worden geproduceerd. De hoofdtoon is die van verontwaardiging over het gedrag van de (vermeende) daders. Ook in de politiek wordt de verontwaardiging voluit podium gegeven. De moderne uitvoering van het schandblok.

Omgangsvormen en communicatieproblemen

Wat zijn binnen uw OR en organisatie de omgangsvormen? Zijn bij u de geruchten de objectieve feiten? Bent u nog met elkaar in gesprek of hanteert u de verschillende werkelijkheden en zijn er alternatieve feiten. Misschien niets van dit alles, maar er is juist de grote vermijding en werkt u langs elkaar heen. Is uw handelen vooral gebaseerd op de de uitgeschreven regels en is er geen gesprek over de bedoeling van deze regels. Niet meer met elkaar in gesprek maar vooral over elkaar en de anderen praten en hun opvattingen.

Poets de spiegel samen op en kijk er eens goed in

Hoe dof is de spiegel in uw vergaderkamer? Neemt u de tijd en gelegenheid om te kijken hoe ieder lid van de OR bijdraagt aan de organisatie en de aanpak van de wrijvingen die er zijn? Is uw OR blind voor de eigen tekortkomingen en werkt puur op de tast, vasthoudend aan de procedures.
Wat gebeurt er als u de spiegel  van zijn aanslag te ontdoet en uzelf de vraag te stelt; op welke wijze draag ik en draagt de OR dagelijks bij aan de bedoeling van de organisatie en de verbinding tussen mensen. Ja, vanuit de OR, maar ook in de rest van uw leven. Het (OR) leven is mensenwerk. Soms is het onhandig, hortend en stotend. Een andere keer verloopt het vloeiend. Dat is en blijft mensenwerk.

P.S. Welke tekst past er bij uw OR onder de spiegel?

Robert Delsasso