trump

3x zeker weten, 3x mis

Trump! Ik wist het zeker, die zou geen president worden. Persoonlijk vond ik die Hillary niks, maar rationeel gezien dacht ik dat de Democraten zouden winnen. De Brexit, ik dacht dat die zou worden weggestemd, begreep het onderliggend gevoel tegen Europese bemoeizucht goed, en dacht dat de handelsvoordelen het zouden winnen.
Dan de Oekraïne, lastig, maar een ‘echte’ oorlog, ik dacht het niet. Drie keer mis dus.

Wijsheid en twijfel

Blijkbaar meer wens dan wijsheid bij het inschatten. Een wens die ik als realistisch beschouw, omdat hij ook overeenkomt met mijn nauwelijks helemaal bewuste lessen uit de afgelopen jaren.
Van hoe je ‘het doet’ met elkaar, op zoek naar een haalbaar compromis. Nu is er dus iets mis met mij, met mijn inschattingsvermogen. Dat is een lastige constatering!
Ik moet dus meer twijfel toelaten in wat ik denk zeker te weten ! En dan ook nog actief, dus niet ‘het voordeel van de twijfel’, maar ‘de kunst van de twijfel’!

De meeste adviesaanvragen ademen zekerheid

Zekerheid is de vereenvoudiging van de twijfel en die oorspronkelijke twijfel is verdwenen bij het tot stand komen van de adviesaanvraag. Ik denk dat een OR langs lijnen van ratio en logica, en met meenemen van eigen zekerheid/vooringenomenheid, nu meer dan ooit mag leren twijfelen. Twijfelen over welk probleem nu echt opgelost is als er een positief advies komt, twijfelen aan de hardheid van de voorgespiegelde voordelen/effecten, twijfelen aan de ratio en motieven achter en onder het voorstel, en dat met een open mind en meer vanuit een nieuwsgierige houding dan een ‘we zijn tegen’ als vertrekpunt.

Dat wordt nog een hele klus, maar kan – denk ik – helpen op weg naar een betere uitkomst van het voorgenomen besluit! Het kan dus drie keer beter!

Lukas van Steveninck