werk in uitvoering

Vertrouwen: uitgangspunt en exacte wetenschap

“De meeste mensen deugen” schreef Rutger Bregman. Ik denk dat hij gelijk heeft, al schieten me ook de uitzonderingen moeiteloos te binnen! Vertrouwen lijkt me een goede basis om anderen mee tegemoet te treden, privé en zakelijk.

Vertrouwen is een bijzonder fenomeen.

Achterdocht is de tegenpool, dus ook complot(theorie), te kwader trouw, tegengesteld belang en zo. Vertrouwen is ook geprojecteerd verwachtingsmanagement, de sterke wilsintentie dat een ander te vertrouwen is, en dus ergens eenzelfde waarde- en normen‘milieu’ er op nahoudt als ik… op hoofdlijnen dan. En natuurlijk is er ruimte om vanuit datzelfde moreel er allerlei kansen liggen voor een andere benadering en uitkomst.
Er is dan wel sprake van de mogelijkheid van debat, onderbouwing, logica enz. Dat werkt als een soort vangrail om de (verstand)houding op de rails te houden.
Tot zo ver het begin van vertrouwen.

Dan de praktijk, de ‘exacte’ weten-schap.

Hoe pakt dat uit, vormt de praktische ervaring ook een ‘aangestampt’ fundament dat naar meer smaakt? Blijft het een uitgangspunt of een geloof, zonder toets in het hier en nu? Wat vraagt, al reflecterend, het verwachtingsmanagement van je zelf, alsook van je collega’s? Hoe gevorderder je daarin bent, hoe beter je je ambities kunt vertalen in stappen die helpen.

Voor mij geen ‘blind’ of ‘naïef vertrouwen’? Dan haak ik af.

Vertrouwen is er zodra je eraan begint een werkwoord met onderhoudswerkzaamheden. Pas als je dat doet wordt vertrouwen meer dan een uitgangspunt en bewijst het haar belangrijke waarde in lastige tijden. Dan kan het worden tot een grondstof die jou (en je bestuurder) de moed geeft om verder te komen dan het algemeen voorspelbare. Mij lukt dat niet altijd, en als het wel lukt is het een genoegen voor allen.
Vertrouwen heeft vooral dus ook een praktijk nodig, die positie en opdracht van bijvoorbeeld een OR en een bestuurder respecteert en waardeert. Met aanziens des persoons! Een verhouding is nu eenmaal een mensending en geen goed ingevuld/afgevinkt formulier!

Lukas van Steveninck