als-de-directeur-de-hand-rijkt

Als de directeur de OR de hand reikt

Het gebeurt regelmatig dat de directeur de OR het voorstel doet om de (inhoudelijk) soep niet zo heet te drinken als het wordt opgediend. Hij doet het voorstel om in onze organisatie om de rechten (van de OR) opzij te schuiven. We stellen vast wat de thema’s zijn voor directie en OR en waar we beiden over willen spreken en werken toe naar overeenstemming. Dat geeft lucht en ruimte, het slecht gekissebis over toepassing van regels die vooral over procedures gaan. Dat is echt werken naar ‘de bedoeling van de OR’. Het is prettig werken door gelijkwaardig met de directeur op te trekken, toch? 

Reactie van de OR

Hoe valt het voorstel van de directeur binnen de OR? Een uitgestoken hand kan toch niet geweigerd worden, dat is niet beleefd. De OR-leden die de directeur zien als de belichaming van het grote gevaar zien –  denk aan niet verbeteren van werkomstandigheden, omgangsvormen en beloning -trekken dit voorstel niet. Zij gaan hier niet aan beginnen.

Overwegingen;

De leden die openstaan voor mogelijkheden willen het voorstel mogelijk overwegen. Dan is voor deze leden het misschien een idee om zich af te vragen:

  • Op welk moment wordt dit voorstel gedaan door de directeur? Als er nu een onderwerp speelt dat voor de directeur niet de goed kant op gaat, er is een negatief advies in de maak is, dan is het misschien een handige uitwijkmanoeuvre van de directeur;
  • Als de OR nu ruimte weggeeft is dat een risico. In hoeverre zijn in het verleden voorbeelden te vinden die de voor de OR bewijs geven om de ruimte te geven;
  • De directeur is alleen en de OR is met velen. De OR verwoordt een collectieve opvatting. Zo worden de opvattingen in de eigen vergaderingen voorbereid. Hoe wordt voorkomen dat de OR-opvatting leeg gespeeld wordt door individuele gesprekken met de bestuurder, HR en MT? De OR heeft dan niet meer de kracht van het collectief, maar is dan afhankelijk van de woordkracht van het individuele OR-lid. De andere partij is qua tijd, informatie en opleiding meestal in een veel krachtigere positie.
  • Hoe gaat de OR deze werkwijze aan de achterban verkopen? Hoe de OR het werk inricht is aan de OR. Dat de OR besluit om van zijn bevoegdheden af te zien is bijzonder. Dus een goed verhaal met bewijs in de toekomst is onderdeel van het besluit.

OR overlegt onderling en de uitkomst daarvan

De OR moet een besluit nemen, of en hoe de hand van de directeur te aanvaarden. De wet geeft alle ruimte om een bij het team passende oplossing toe te passen. Adresseer dat op een even uitnodigende manier aan je bestuurder. Dan zijn alle OR-leden nog aan boord en kan de directeur een praktische verbetering in de omgang met de OR tegemoet zien.

Robert Delsasso