Krapte in de zorg

Onlangs werd ik benaderd met een vragenlijst door het pensioenfonds Zorg en Welzijn, omdat ik vanaf februari 1987 tot en met juli 1990 als coördinator vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis heb gewerkt en dus onder hun pensioenfond viel.

De vragen kwamen neer op het ‘waarom’ ik uit de zorg was vertrokken en of ik overweeg om weer in de zorg te werken. Nu snap ik dat de nood in de zorg hoog is, en dat het van belang is om de zorg voor werknemers aantrekkelijker te maken.. In die zin waardeer ik het initiatief zeer.

Hoe wanhopig moet je zijn?

Beleefd zoals ik ben, heb ik die online-vragenlijst ingevuld. Ik laat even in het midden hoe ze aan mijn e-mailadres zijn gekomen, weet ik niet. Het kan goed zijn dat ik dit ooit zelf heb doorgegeven. Ik heb daarnaast het volgende briefje geschreven aan het pensioenfonds:
Op jullie verzoek heb ik een vragenlijst ingevuld. Wat ik me daarbij wel afgevraagd heb is of jullie onderzoeksgroep niet te groot is. Ik werkte 32 jaar geleden in een toenmalig bejaardentehuis als (parttime)coördinator vrijwilligerswerk (dus niet in de zorg), en dat nog voor een schamel salaris. Ik vraag me dus oprecht af of uitkomsten, zoals die van mij jullie onderzoek niet vervuilen. Maar desondanks: succes met jullie onderzoek.

Olifanten en muggen

Het pensioenfonds heeft dit onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Dat zal zeker een paar centen kosten. Ik neem aan dat dit bureau uit de aan hen ter beschikking gestelde gegevens kunnen herleiden wat mijn toenmalige functie was en dat ik in de afgelopen 32 jaar niet meer bij het fonds pensioen hebt opgebouwd én dat ik ondertussen de jeugdige leeftijd van 63 jaar heb bereikt. Ik neem aan dat het pensioenfonds inzicht heeft welke gegevens ze aan het onderzoeksbureau ter beschikking stellen. Daarbij ga ik ervan uit dat het onderzoek door een groot aantal professionals voorbereid, uitgevoerd en gemonitord wordt. Een (deel van) het geld voor dit onderzoek zou ook besteed kunnen worden aan andere zaken, zodat de  financiële positie van de gepensioneerden en degenen die geld afdragen verbeterd wordt? De slapers en de huidige deelnemers financieren door hun afdracht deze, wat mij betreft onzorgvuldige, aanpak.

Wim van Santbrink