Sociaal jaarverslag

Deze week bespraken we als OR de infographic sociaal jaarverslag 2021. Het is een mooie grafische weergave waar een heleboel getallen op staan. Het belang van de OR is om te kunnen toetsen aan het door de FUMO uitgevoerde beleid. Dit biedt aanknopingspunten voor o.a. de begroting of jaarstukken maar kan de OR ook triggeren om met een initiatiefvoorstel te komen.

Sprekende getallen

De getallen zeggen iets over: hoeveel medewerkers in dienst zijn, verhouding man-vrouw, aantal collega’s dat meedoet aan het generatiepact, ziekteverzuimcijfer, (aantal) functies die in een team voorkomen, welk bedrag aan opleiding is uitgegeven, aantal vacatures, aantal ingehuurde personeelsleden en nog veel meer. Met de kengetallen over het personeelsbestand zit het wel goed!

Het bood ons in ieder geval meer dan voldoende aandachtspunten om vragen over te stellen aan de WOR-bestuurder.

Maar cijfers zeggen niet alles

Zo stelden we vragen naar aanleiding van de getallen. Als voorbeeld noem ik de instroom van 21 mensen en de uitstroom van 19 mensen. Dat kan het beeld geven dat we relatief ‘goed’ zitten als organisatie maar alsnog kan er sprake zijn van onderbezetting bij bepaald teams. Daar zeggen de cijfers niets over. En wat waren de redenen van mensen om uit te stromen? Daarover voeren we graag het gesprek met onze WOR-bestuurder. Soms hebben we niet hetzelfde beeld en dan is het vertrekpunt ook anders. Beelden delen en bespreken blijft dus van belang.

Als je het niet opschrijft, dan bestaat het niet

Daarnaast hebben we naar informatie gevraagd welke niet in de infographic werd vermeld. De getallen zeggen niets over (uitgevoerde) beleidsdoelstellingen en de verwachtingen daarvan ten aanzien van de uitvoering dit jaar.

Nu hebben we naast de infographic wel een zogenaamde oplegger gekregen waarin het een en ander wordt vermeld over het thuiswerkbeleid, vitaliteit, teamleiders (in relatie tot het persoonlijke contact met en de zorg voor medewerkers), vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werk. Het onderwerp is nog niet afgerond en daarom hebben we met de WOR-bestuurder afgesproken nog een brief met vragen te sturen. Dat wordt in de volgende vergadering besproken.

OR-inloopkoffiemoment

Om ook collega’s de mogelijkheid te geven mee te denken, hebben we dit als onderwerp gekozen voor het maandelijks OR-inloopkoffiemoment. De brief versturen we dinsdag na het koffiemoment zodat eventuele input van collega’s ook meegenomen kan worden in de brief.

Wij hebben dan mooi een sociaal 😀 moment met de collega’s! Nog wel even koek kopen want de koffie mogen de collega’s zelf meenemen naar de inloop en wij zorgen voor de koek. Digitaal is dat nog wel een dingetje🥴.

Gerda de Jong – de Vries