Atlas van de afgehaakte achterban

De Atlas van de afgehaakte achterban

Een lage opkomst bij verkiezingen, verschuivend stemgedrag naar populistische partijen, (economische) verschillen tussen regio’s, afnemend vertrouwen in overheid en regering. De onderzoekers van de Atlas van afgehaakt Nederland hebben doorwrocht onderzoek gedaan naar de sociale ontwikkelingen in Nederland. Is er noodzaak om ook een Atlas van de afgehaakte achterban te maken?

Witte vlekken

De onderzoekers van afgehaakt Nederland keken naar tal van factoren en maakten een rapport van 116 pagina’s over de economische verschillen, de verschillen tussen de verschillende regio’s, het afnemend en verschuivend stemgedrag e.d.
Voor de ondernemingsraad is het zaak om zelf een inventarisatie te maken van die bedrijfsonderdelen, locaties of afdelingen die zijn afgehaakt of dat dreigen te worden. Ze vormen de witte vlekken op de achterbankaart, en daarmee ook nog te ontginnen terrein. Dat afhaken wordt zichtbaar in nauwelijks belangstelling voor de medezeggenschap, onbekendheid met nut en noodzaak van de OR, geen OR-kandidaten en ontbrekend vertrouwen in de OR die ze vertegenwoordigt.

Eerst overzicht, dan actie

De OR kan aan de slag met het maken van een overzicht. Waar dreigt de achterban af te haken? Of waar is dat al aan de hand? Signalen zijn er op te pikken: lage opkomst bij verkiezingen, ontbreken van kandidaten voor de OR e.d. Maar ook een gebrek aan kennis bij de OR over wat er op de afdelingen, locaties e.d. speelt. Als er dreigt te worden afgehaakt, dan zegt dat wat over de afhakers, maar óók over de OR.

Vooral luisteren

Dus: maak contact. Ga praten, en… ga vooral luisteren. Wat speelt er? Wat heeft de OR tot dusverre gedaan met signalen? Wat is er nodig om vertrouwen te herstellen en de achterban zorgvuldig te informeren over nut en noodzaak van hun OR? Wat is er nodig om medewerkers tot kandidaatstelling te bewegen? Informatie die vooral bij de betreffende achterban gehaald moet worden.
En als er overzicht over oorzaak en gevolg is gemaakt… dan is er actie.

Maak een ABC-plan

Doelen worden bereikt als er een plan voor gemaakt is. Dus maak een ABC-plan. A staat voor de huidige situatie, de C staat voor de te bereiken doelstelling en het resultaat. Onder B worden de stappen genoteerd die gezet moeten worden om van A naar C te komen. Natuurlijk hoort dat bij die stappen man en paard genoteerd worden, dus wie doet wat, wanneer, met welk doel en welke middelen.
Maak een plan en… voer het nauwgezet uit.

Temperatuur badwater

En als de acties lopen, peil dan af en toe de temperatuur van het badwater. Treffen de acties doel? Is er meer belangstelling voor de OR en leert de OR zelf ook meer over de afhakers? In eerdere columns zijn de azijnpissers als doelgroep in de onderneming genoemd. De OR kan er natuurlijk voor kiezen om niet in deze afhakers te investeren, maar de azijn heeft altijd een oorzaak waaraan wat gedaan kan worden. Doen dus!

Radboud Hafkenscheid

Belangstelling voor de Atlas van Afgehaakt Nederland? Klik hier