barsten

De barsten van het niet gehoord voelen

Kort na de vakantie vroeg mijn zoon mij of ik de verlichting van zijn MTB wilde repareren. Een klus die belangrijk is maar waar ik geen tijd voor had. In de week die volgde stond hij nog twee keer aan het bureau op mijn thuiswerkplek. Mijn antwoord was steeds hetzelfde: ‘Pap heeft geen tijd, ik doe het later wel’. 

Niet gehoord

Gisteravond fietste hij zonder verlichting op straat. De schrik sloeg me om het hart en ik haalde eens even flink uit! Hoe haalde hij het in zijn hoofd om zo in het donker te fietsen!? Zijn antwoord was simpel: ‘Pap, jij maakte het lampje niet en ik moet naar de tennistraining. Ze kunnen het niet zonder mij’. Nadat ik hem nog eens flink ‘bemoedigend’ toesprak begon hij te huilen. Ontredderd liep hij weg; hij voelde zich duidelijk niet gehoord.  

Dat overkomt de OR ook

Niet gehoord voelen. Ik denk dat het in jouw ondernemingsraad ook voorkomt. Je ziet bijvoorbeeld dat er in jouw bedrijf grootse plannen worden gemaakt. Je spreekt je bestuurder erop aan, maar zij laat weinig los. Als je doorvraagt zegt ze doodleuk dat ze niet meer vertelt omdat ze onrust in de organisatie wil voorkomen. Het is allemaal nogal vertrouwelijk tussen haar en haar managers. Nogmaals dring je er bij haar op aan om de concepten van de plannen tijdig te bespreken. Ook dat voorstel wimpelt ze in vrolijke huppeltaal af. 

Actie is reactie

Als de ondernemingsraad haar later adviseert om de plannen niet uit te voeren – ze houden te weinig rekening met de realiteit in de organisatie – haalt ze flink uit. Ze vindt de ondernemingsraad niet coöperatief en een last aan het been. Ze organiseert een pak ongemak om duidelijk te maken dat zij de baas is. Het wordt stil in de zaal en enkelen verlaten in shock het overleg: zij voelen zich duidelijk niet gehoord. Verrek denk je, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. De relatie is duidelijk verstoord en zit vol barsten en scheuren. 

Coach de bestuurder

Wellicht is de schade nog te herstellen. De ongewenste omgangsvormen moeten worden begrensd. Deze bevinden zich vooral in de onderstroom.
Benoem wat je hebt waargenomen, hoe je daarover denkt en wat je daarbij voelt. Wees duidelijk in wat je in houding en gedrag van de ander verwacht. Coach je bestuurder, het is duidelijk dat ze niet weet hoe ze met jouw ondernemingsraad moet omgaan. Heropvoeding gaat er soms pittig aan toe!
Onthoud dat je niet de tegenstander van je bestuurder bent. Dit werkt de-escalerend, tenzij haar stijl van leiderschap blijvend destructief is. In dat geval is er weinig te redden en zijn andere stappen nodig.  

Rick van Putten 

Adviseur medezeggenschap en ambtelijk secretaris a.i.