WOR-artikel2

WOR Artikel 2: hoezo AL haar doelstellingen?!

‘De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven.’ (WOR, artikel 2).

Uitgangspunt

In al haar doelstellingen, ik vind dat een goed uitgangspunt. Maar wacht eens even, wat wordt daar dan onder verstaan? Beperkt zich dat tot de financiële doelstelling en wat wettelijk zoal verplicht is?
Zoals de ‘Veiligheid’ van medewerkers. En hoe zit het dan met scholing? Of is dat een te impliciete doelstelling?
Wat doen we nu in 2022 met dat ‘in al haar doelstellingen’? Vertaalt het zich naar een fatsoenlijke beloning in onze huidige tijd van hoge inflatie en stijgende energiekosten? Of kan je als ondernemer stellen dat dat alleen en uitsluitend de taak van de overheid is? Of van de cao-partners? Of is het toch een eigen verantwoordelijkheid, vanzelfsprekend als ‘doelstelling’ van de eigen onderneming?
Oké, gaan we nog een stapje verder.
Wat is de consequentie van ‘in al haar doelstellingen’ als je je als onderneming zegt te staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Vertaald naar daadwerkelijk gaan en staan voor people, planet, profit of prosperity. Met zulke doelstellingen vanzelfsprekend is overleg gewenst met de OR over vertaling van ‘al haar doelstellingen’.   

Er is meer

Ik denk dat je dat begrip ‘in al haar doelstellingen’ als OR heel breed en vooral heel praktisch kunt oppakken. Ik bedoel daarmee dat je genoemde en ook niet genoemde (!) onderwerpen op je OR-agenda en op die van de OV kan en mag zetten! Laat je uitdagen, denk zelf na over wat jij er mee wilt, zonder nu gelijk alle oplossingen voor al het leed van de wereld op je te nemen! Start eens met gesprek over wat jouw OR als verantwoordelijkheid van jouw organisatie ziet… in al haar doelstellingen.

Maak een begin

Begin bij wat je zelf belangrijk vindt. Als je thuis uit overtuiging je afval scheidt, waarom zou je je daar dan geen vragen over stellen in je bedrijf ? Zou zoiets ook niet van belang zijn voor medewerkers ? Waarom zou je willen wachten op een wettelijke verplichting, terwijl je nu met je gezonde verstand en betrokkenheid met je eigen bedrijf en collega’s een begin kunt maken?

Uitgelezen kans voor de proactieve OR

Vaak heeft een OR de ambitie wat proactiever te zijn. In het samen met je bestuurder brainstormen, plannen maken en handelen, geïnspireerd door artikel 2 WOR, ligt vind ik een uitgelezen kans. Zoek nieuwe invalshoeken, de uitkomst is maatwerk per organisatie, het aankaarten een onderdeel van het werk van OR en bestuurder. Waarom zou je de betekenis van ‘in al haar doelstellingen’ door een buitenstaander laten bepalen!

Henny Dijkstra