OR-verkiezingen

OR-kandidaten werven

De zittingstermijn van drie jaar zit er bijna op. Op 1 april kan de nieuwe OR beginnen maar hoe krijgen we de zeven zetels gevuld?

OR-reglement is de basis

De Ondernemingsraad is verantwoordelijk voor de voortgang van de medezeggenschap en is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de OR-verkiezingen. Het reglement legt daarvoor de basis en mag niet strijdig zijn met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In het OR-reglement worden o.a. de volgende zaken geregeld: de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag en het proces rondom tussentijdse vacatures.
Allemaal leuk en aardig die regeltjes maar hoe zorg je nu in de praktijk voor voldoende kandidaten?

Een plan voor de communicatie

Wij hebben een heus communicatieplan geschreven. Dit zorgt ervoor dat we tot het moment van kandidaatstelling minstens twee keer per week iets op Intranet publiceren over de OR. Voorbeelden zijn:

  • een stuk over feiten en fabels m.b.t. de OR (veel mensen denken bijvoorbeeld dat je lid moet zijn van een vakbond om toe te kunnen treden);
  • jaarverslag 2022;
  • vlogs van de huidige OR-leden;
  • diverse stukjes van collega’s die, bij andere werkgevers, ervaringen hebben met de medezeggenschap.

‘We zoeken kandidaten voor de OR’

In het communicatieplan noemen we ook de momenten waarop we actief dingen doen zoals het bezoeken van afdelingsoverleggen.  Daar geven we een korte presentatie en steeds nieuwe verkiezingsposters plakken op deuren en centrale plekken.
We geven ook tijdens een inloopkoffiemoment een uitvoerige presentatie over de OR en de werkzaamheden en we hangen weer nieuwe posters op!
Het communicatieplan geeft houvast. Maar collega’s persoonlijk vragen om zich kandidaat te stellen,  dat werkt het allerbeste. Daar heb je geen plan voor nodig.

Eén keer in de drie jaar

Het is een kans die om de drie jaar langskomt. Medezeggenschap geeft je de mogelijkheid om een brede blik te ontwikkelen en meer betrokken te zijn (en invloed uitoefenen!) bij de ontwikkeling(en) van de organisatie. Met nieuwsgierigheid en/of gezond boerenverstand kom je een heel eind.

Resultaat

Bij het sluiten van de kandidaatstellingsperiode zijn er evenveel kandidaten als er zetels te vergeven zijn. Daarmee is de verkiezingsperiode afgerond, want er hoeft niet gestemd te worden. Het resultaat van alle inspanningen: een volledig gevulde raad. Jammer genoeg zonder reservekandidaten en zonder een stemming, zodat de OR-leden ook daadwerkelijk mandaat – in het stemhokje – van hun collega’s hebben gekregen om die in het overleg met de bestuurder te vertegenwoordigen. 

Gerda de Vries