Een faute erfenis

Aan het eind van de zittingsperiode maken veel OR-ren een halt op de plek; hoe is het in de afgelopen jaren met de OR gegaan. Wat zijn de successen geweest en hoe is dat gelukt. Op individueel niveau kijken leden wat ze geleerd hebben voor zichzelf en hoe ze deze vaardigheden in de toekomst kunnen gebruiken. Kortom; dat is de erfenis.
De nieuwe OR krijgt praktische instructie, vooral over hoe en waar de OR-documenten zijn  opgeslagen. Daarnaast worden adviezen meegegeven over hoe de nieuwe OR tactisch het best kan opereren.

Niet alles is goud

De nieuwe OR ontvangt deze erfenis. Maar de ene erfenis is de andere niet en het is niet altijd goud dat er blinkt. De nieuwe OR kan de erfenis aanvaarden, verwerpen of onder condities aanvaarden.
Aanvaarden doe je als het voor de nieuwe OR helder en verstandig lijkt wat de voorgangers bedacht hadden. Als hun adviezen als mooie parels en dik gouden ringen beleefd worden dan zijn ze klaar voor het werk.

Laat maar

Het verwerpen van de erfenis kan de nieuwe OR natuurlijk ook doen.  Dat kan als de reputatie van de vorige OR  zo anders is dan dat zij zouden willen. Dat past hun niet. (Voorbeeld: Ooit kreeg een voorzitter van zijn voorganger het advies om veel tegen de directeur te schreeuwen. Alleen dat zou hij de OR serieus nemen). De OR bedankt de vorige OR maar zal niet om raad bij de vragen. De nieuwe OR maakt van de gelegenheid gebruik om de ‘nieuwigheid’ in te zetten om vastgelopen en verzuurde verstandhoudingen een nieuw elan te geven.

Allemaal prima, maar…

De erfenis aanvaarden onder voorwaarden; van de vorige OR waren veel zaken dik in orde, maar een aantal zaken liepen minder goed. Ze waren succesvol in het onderhandelen van zaken, maar de wijze waarop ze communiceerden over de directie was zodanig dat de nieuwe OR dat toch echt niet overneemt.
Hoe dan ook – voor zowel de vertrekkende OR als de nieuwe OR – besteedt serieus aandacht aan de nalaten en erven van de erfenis. De vertrekkers beantwoorden vooral de vraag: waar kan ik mezelf en het OR-team een schouderklopje voor geven. Voor de nieuwe OR leden; neem de gelegenheid om je overerfde gereedschap eens goed na te lopen en bepaal dan wat jou/jullie in de komende jaren past. Een mooie kennismaking met elkaars opvattingen.

Robert Delsasso