Stoppen

De val van Rutte IV veroorzaakt een fikse uitstroom van ministers en Tweede Kamerleden die er de brui aan geven. De motieven waarom ze dat doen zullen verschillen, maar de val van het kabinet heeft zeker een rol gespeeld in de individuele besluiten. OR-leden verkeren tijdens of na afloop van een zittingsperiode in een vergelijkbare herbezinningspositie.

Knopen tellen

Deze kabinetsval is voor iedere betrokkene de directe aanleiding om een overweging te maken: ga ik door, of stop ik? Argumenten als ‘ik heb het al meer dan 10 jaar gedaan’ spelen een rol, maar ook ‘mijn gezin en ik worden bedreigd’ als argument dat voor Sigrid Kaag van toepassing is. Inclusief het haat zaaien zoals dat via sociale media wordt uitgevoerd. En dan begint het bijvoorbeeld met het denigrerende ‘dat Kaagmens’, zoals de Telegraaf deze politicus noemt.

En dan?

De knoop doorhakken met ‘hier stopt het’ of ‘dit wil/kan ik niet meer’ is stap één. Wat daarna komt is een andere knoop. Een andere loopbaankeuze is niet eenvoudig gemaakt als je volledig opgeslokt bent in je baan of functie. En… wie zit er op mij te wachten. De ervaring met de landelijke politiek maakt ze aantrekkelijk voor veel functies bij de provinciale of gemeentelijke overheid als gedeputeerde, commissaris van de Koning of als burgemeester. Maar ook functies als dijkgraaf of in de top bij uitvoeringsorganisaties als UWV of CBR worden regelmatig door politici ingevuld.
Al met al is het een kwestie van een afgewogen keuze maken, solliciteren en dan weer aan het werk. Tot die tijd is er de zekerheid van wachtgeld, zodat er ruimte is om tot keuzes te komen en alleen weer aan het werk te gaan als dat past bij wat gewenst is door de ex-politicus.

Einde aan het OR-lidmaatschap

Standaard stopt het OR-lidmaatschap aan het einde van de zittingsperiode, net zoals dat bij de politici het geval is. Als het mogelijk is om je nog een keer kandidaat te stellen, dan is er een keuzemoment om wel of niet voor een nieuwe zittingstermijn te gaan. De wet verplicht niet dat die termijn moet worden afgemaakt, want ook tussentijds stoppen is een mogelijkheid. Een brief aan de ondernemer en aan de voorzitter ondernemingsraad is daarvoor voldoende. Motiveren waarom gestopt wordt is niet nodig.
Net als bij de politici is het ook voor de OR-leden die zich niet meer herkiesbaar stellen of tussentijds stoppen de vraag ‘wat wil/kan/mag ik met de vrijkomende tijd gaan doen?’. Soms ontstaat er voor de volledig vrijgestelde OR-leden een probleem omdat een terugkeer naar de functie die het OR-lid had voordat hij OR-lid werd niet mogelijk is, omdat die functie niet meer bestaat.

OR-kwaliteiten inzetten

Als een OR-lid voor langere tijd in de OR heeft samengewerkt, dan heeft hij daardoor de nodige kennis en ervaring opgedaan. Kennis over de organisatie, over doelgericht samenwerken, over het maken en beoordelen van beleid en veel kennis op het gebied van arbeidsrecht door de betrokkenheid bij de personele regelingen en/of pensioenen. Het zou mooi zijn als al die kennis en kwaliteiten benut blijven voor de onderneming en de collega’s die daarin werken. Daar kan zowel het OR-lid als het management wat in betekenen. Het is zonde als werknemers niet al hun talenten kunnen inzetten om zo voor onderneming en voor zichzelf zingevend aan het werk te zijn.

Het is wel te hopen dat het kritische ex-OR-lid niet als ‘dat OR-mens’ te boek staat, want dan maakt het functioneren als OR-loze werknemer een stuk moeilijker.

Radboud Hafkenscheid