Standpunt.nl

Elke doordeweekse ochtend meet Radio 1 de meningen van de dag. Bernard, bijtende honden of mobieltjes in de klas, elke dag is er wel weer een nieuws-nieuwtje waar de Nederlander wat van mag vinden en de kans krijgt om dit te verkondigen op de radio. Zonder consequenties voor zover ik weet. Er is een deskundige gast en daarmee is er weer tijd gevuld met meningen, aangevuld met wat waarheid van de wetenschap.

Correctief referendum

Ik weet niet of u het weet, maar de Eerste Kamer buigt zich over een wijziging van de Grondwet. Het plan om een bindend correctief referendum in te voeren ligt op tafel. Daarvoor is in 2018 het raadgevend referendum ‘afgeschaft’, omdat het kabinet vervolgens niets met de mening van het volk hoefde te doen. In Zwitserland doen ze overigens al tijden aan referenda en krijgen de burgers de gelegenheid om voor of tegen stemmen. Die stemming kan zowel over parlementaire besluiten als burgerinitiatieven gaan.
Mooi toch, dat is nog eens democratie. Met de geschiedenis van ons algemeen kiesrecht op het netvlies wordt het zo immers alleen maar beter. In 1917 kregen alleen alle mannenkiesrecht en de vrouwen 2 jaar later: 1919. Ruim honderd jaar dus. Kiesrecht is op de keeper beschouwd de mogelijkheid om je standpunt aan te kruisen!

Standpunt in de OR

Hoe zit dat nou met medezeggenschap? Elk OR-lid kan zich erop beroepen zonder last en ruggespraak je gang te mogen gaan. Net zoals de politici in het parlement. De achterbannen zijn multi samengesteld, divers zogezegd. Ik daag elke democraat uit om met die diversiteit in gesprek te gaan en daar vervolgens chocola van te maken. Dat valt in de praktijk vies tegen. Iedereen tevreden houden, dat gaat niet lukken.

Invloed en verantwoordelijkheid

Meepraten, of het nou achterbancommunicatie, referendum of standpunt.nl heet, wordt altijd gekleurd door eigen meningen en eigen belangen bij de uitkomst van het debat. De stelligheid waarmee heeft nogal eens het gehakt gemaakt van ‘waarom daarom’. Een mening, een standpunt geeft kleur. Het wordt pas wat als je het ook met feiten kunt onderbouwen. Eerlijk gezegd mis ik dat nogal eens. En echte democratie gaat nóg een stap verder. Dat is niet alleen wat vinden, maar ook de verantwoordelijkheid willen nemen voor een gezamenlijke oplossing. Ik weet het dat is wel heel idealistisch. Tegen zijn en beter weten is niet zo moeilijk. De beste stuurlui staan immers aan wal. Samen de verantwoordelijkheid dragen is de echte uitdaging. Eigen belang overstijgen. Het is voor ons allemaal, of we nu wel of niet OR-lid dan wel bestuurder zijn, onze uitdaging voor 22 november.

Spreek je uit, gebruik je invloed en neem verantwoordelijkheid!

Henny Dijkstra