Borreltafelhelden

Ik heb een aantal borreltafelhelden. Mensen waarover ik het bij de borrel graag wil hebben. Dit dat ze alles goed doen natuurlijk, maar hun gedrag en opstelling lokt bij mij bij de borrel een reactie uit. Niet altijd even genuanceerd, vaak stellig en hopelijk vermakelijk.

Bewonderen

Kennis over wat deze helden doen en laten lees ik in de krant en/of ontspruit zich in mijn fantasie. Soms worden deze helden door mijn mededrinkers geagendeerd, soms doe ik dat zelf. Het zijn voor mij helden, ik bewonder ze dus. Als ik ze niet bewonderen zou, en er toch over zou praten, zou dit op roddelen lijken, waartegen degene zich niet kan verdedigen. Dat vind ik  eigenlijk niet sjiek. (dat wil trouwens niet zeggen dat mij dit nooit gebeurt).

Commentaar

Ik ben namelijk zelf, vanuit een heel ander perspectief, ook een borreltafelheld. Gebeurtenissen en handelswijzen van personen worden graag en vaak door mij achter tijdens het vochtig overleg becommentarieerd. Ben meestal blij dat ik voor de situatie en/of het handelen van deze personen niet de verantwoordelijkheid heb en moet nemen. Dan zou het namelijk niet zo gemakkelijk zijn om smeuïg en spitsvondig met een one liner de situatie c.q. het handelen te becommentariëren, met als voornaamste doel de lachers op mijn hand te krijgen, laat staan de opgaven waarvoor ze staan op te lossen.

Actie

Ik weet  meestal ‘prima’ hoe de maatschappelijke situaties op te lossen zijn en hoe de personen, die deze situaties veroorzaken, moeten handelen.
Onschuldig tijdverdrijf? Aan de ene kant wel en bovendien ook goudgeel en vochtig. Want de kastelein verdient een paar tientjes. Aan de andere kant betrap ik me erop dat ik vaak wel erg aan de zijlijn sta. Practice what you preach, mister!

Wim van Santbrink