De holbewoners

Sommige ondernemingsraden functioneren in een informatiehol. Onderwerpen worden daar in opperste geheimhouding besproken en afgewikkeld. Deze werkwijze is vreemd genoeg ooit ergens in de geschiedenis van de OR ontstaan.

Geen lekken

De bestuurder kan ervan op aan, dat geen informatie de organisatie in gaat. Hoe fijn is dat voor de bestuurder. Van de OR hoeft hij geen verrassingen te verwachten. Hier houdt de bestuurder wel van.

Onder de pet

Behandelde onderwerpen worden laat en in beperkte mate naar buiten gebracht, omdat de  onderwerpen ‘vertrouwelijk’ zouden zijn. En over vertrouwelijke onderwerpen spreek je niet  met mensen buiten de OR. Dat zou zomaar onrust op de werkvloer kunnen geven. Op deze manier denkt de OR zorgvuldig te zijn.

Onbekend maakt…

Veel werknemers  weten dat er een OR in het bedrijf aanwezig is. Ze weten echter niet aan welke zaken de OR werkt en hoe deze zaken de organisatie en zijn werknemers beïnvloed en ondersteunt. De onbekendheid met wat er speelt in een organisatie geeft ruimte voor verbeelding. Zo worden bijvoorbeeld de cursusdagen van de OR  vaak gezien als door-de-zaak betaalde (lollige of heilige) expedities met onbekende opbrengst waarvoor het OR-lid zich niet hoeft in te spannen.

Het kan anders

Zo hoeft het niet te gaan, en zo mag het niet gaan! De OR kan bijvoorbeeld agenda zeven dagen voor het overleg met de bestuurder aan alle werknemers bekend maken. Deze bepaling staat in ieder OR-reglement vastgelegd en vindt zijn basis in artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden.

Van acceptatie naar weerstand

Het noemen van deze bepaling uit de wet in een OR-cursus roept verschillende reacties op. Deze zijn in 3 categorieën te verdelen; a. Het is onuitvoerbaar, b. De bestuurder wil het niet en

c. Er heeft nog nooit iemand naar deze agenda gevraagd.

  • ‘ Onuitvoerbaar’; soms is de overlegvergadering niet voorbereid. De OR en de bestuurder brengen elkaar vooraf niet op de hoogte van de onderwerpen voor de samenkomst. Wat voor waardevolle gesprekken heeft de OR dan met de bestuurder?
  • ‘De bestuurder wil het niet’; weet de OR dit of denkt de OR dit? Wat is hierover het gesprek dat de OR met de bestuurder heeft gehad? En als de bestuurder het niet wil dan is het jammer, het staat gewoon in de wet.
    Is de OR in staat om met de bestuurder door te spreken en vast te stellen welke onderwerpen niet aan iedereen gemeld kunnen worden. Welke punten moeten  als ‘geheim’ – bijvoorbeeld concurrentie gevoelige informatie – behandeld worden?

De uitkomst is meestal dat de hoeveelheid ‘geheime’  onderwerpen op de agenda zeer klein is. Meestal gaat het gesprek over wat het nut/waarde is dat medewerkers nadenken en ideeën inbrengen over hun organisatie.

  • ‘Er heeft nog nooit iemand naar de agenda van de overlegvergadering gevraagd’; een non-argument. De OR heeft in dat geval het bekend maken van de onderwerpen van de overlegvergadering al jaren verzaakt.

En wat denkt u, tijd om eens wat vaker uit uw OR-hol te komen? Of is het bij u heel anders en doet u bijvoorbeeld openbare artikel 24-besprekingen?

Robert Delsasso