Een voorbeeld is heengegaan

Mijn leermeester Joop Kalden is op 27 december jl. overleden, helaas maar waar… Toen ik zelf OR-voorzitter was en bij Joop cursus volgde (als cursusleider medezeggenschap) dacht ik ‘zo wil het ook kunnen, zo relaxed, kort en bondig en met humor’. Ik dacht dat ik al aardig kon cursusgeven toen ik bij Bureau Kalden kwam werken, maar als cursusleider ging ik toch nog even ‘door de wasstraat’. Het moest toch een beetje anders.

Markante statements

Joop was als cursusleider markant, authentiek en voortvarend en hanteerde de volgende uitgangspunten:

  • Evangeliseren doe je in de kerk, geen gezwets. “Wat gaan jullie doen dan?”
  • Een OR moet vinden hoe het moet, het is de bestuurder die het moet (doen), Dus een cursus zonder gedeeltelijke aanwezigheid van de bestuurder is een cursus niet gegeven.
  • Het gaat niet om de aanvraag, maar om de invloed.
  • Door zelf je afspraken niet, te laat of op het laatste moment na te komen beperk je de agenda van de ander, dat is niet netjes. Dus geen deadline-junkiegedrag.
  • Een OR maakt geen beleid maar bepaalt wel zijn eigen werkwijze, opstelling en handelen.
  • Gedrag en kleding moeten je niet op achterstand zetten, dus denk aan je representativiteit.

‘Altijd gelijk’

Joop had natuurlijk ‘altijd gelijk ’maar ik zou geen eigenwijze cursusleider zijn om mijn eigen accenten te leggen en bovenstaande statements op mijn manier toe te passen.

Wim van Santbrink