Nieuwe ondernemingsraad

Het bedrijf bestaat al langer. Het heeft alles, wat je maar kan bedenken, al een keer meegemaakt. Inclusief een ondernemingsraad die het niet overleefd heeft! Nu is op initiatief van een paar actieve vakbondsleden, op aandringen van de bestuurder en nog een paar anderen, een nieuwe poging gedaan.

Situatieschets

De bestuurder is niet van het zachte productiebedrijfstype. Deze bestuurder is ervaren, nogal directief en gericht op productieresultaten. Het betreft hier een productielocatie waar resultaat heilig is. Niet dat er geen oog is voor bijvoorbeeld veiligheid, maar dat komt wel op de tweede of derde plaats.
Nu zijn de verkiezingen geweest. De uitkomst is een zware vakbondsdelegatie die gekozen zijn. De OR-voorzitter is kaderlid. Er is echt veel te doen in het bedrijf. Nakomen en handhaven van allerhande afspraken: roosters, toepassing CAO, afspraken over veiligheid en gedrag.

Eerst maar eens een OR-cursus

Er moet een starterstraining komen, want er zijn geen mensen met OR-ervaring gekozen. Of er een programmavoorstel kan komen? Ja, natuurlijk kan dat. Een voorgesprek, behoeftes peilen, een krachtenveldanalyse maken, de WOR en procedures. Of iets over de Arbowet, de relatie OR bestuurder, en achterbancommunicatie. Het zou allemaal kunnen.
In mijn hoofd is het druk. De kans om niet aan te sluiten en vooral te veel informatie geven over nuttigheden en zinnigheden is groot, denk ik. Mijn voorkeur is dan ook te beginnen met wat er NU speelt in het bedrijf, om vervolgens van daaruit te kijken wat de OR daar mee kan, mag en moet. Dat is meer dan de wet(ten) … en ik schat in dat er nogal wat achterstallig onderhoud is op van alles en nog wat.

Vastloper

En niet de vergeten: de Cao. Dan gaat het bijvoorbeeld over het gebrek aan (goede) mensen. Daar staat van alles  over in de betreffende Cao, al is die net afgezwakt op dat punt, wat ook weer niet uitmaakt, omdat die afspraak uit de Cao toch niet nagekomen werd. Het Uitzendbureau heeft toch geen ander aanbod …, dus we moeten het er maar mee doen. Dan heb je meteen een complexe vastloper; de mogelijkheden van de OR zijn zeer beperkt, dus… dan maar de schouders er onder om klanten te bedienen en een betrouwbare ketenpartner te zijn.

Schrappen als het niet werkt

In de oude Cao stond dat er niet meer dan 25% aan flexkrachten ingehuurd mocht worden. Dat staat niet meer in de net afgesloten nieuwe Cao. Die maximaal 25% werd toch niet gehandhaafd, ook niet de bepaling dat uitzendkrachten Nederlands moeten kunnen spreken. Ondertussen zijn alle veiligheidseisen voorschriften wel in het Nederlands, dat geeft dus handhavingsproblemen.
Dat betekent meteen een dusdanig ingewikkeld vraagstuk dat een beginnende OR grote kans heeft daar ogenblikkelijk in vast te lopen. De mogelijkheden voor de OR zijn beperkt. Daarbij komt dat de druk om te presteren én een betrouwbare partner voor klanten te zijn is heel groot. Van levensbelang voor deze onderneming, en dat is goed te begrijpen.

Dromen van een andere start

Eigenlijk wil ik geen OR-start waarbij er een pakket gezeik over de huidige manier van werken in de onderneming het eerste is wat de organisatie van de nieuwe OR merkt. Ik droom van starten met een goede relatie bestuurder-OR, met realistische niet al te ver weg doelen die gehaald gaan worden! Iets waar collega’s NU wat aan hebben en een trend zou kunnen worden.
Dus samenwerken en resultaat behalen. Maar moet dat ten koste van alles?
Nee! Veiligheid en naleving en handhaving van Cao-afspraken kan en mag – wat mij betreft – niet blijven liggen. Ervaring leerde me dat onderlinge samenwerking inclusief het accepteren van onderlinge OR-verschillen vanaf de start aandacht vraagt.

Het moet vooral samen

Er ligt nu een mail klaar. Daarin staat welke onderwerpen er in twee dagen aan de orde komen.
Ik wil de ruimte om de vorm ter plekke bij te stellen en om te gooien. Ik ken de nieuwe OR eigenlijk niet. Mooi zou zijn dat er gezamenlijke belangen en doelen van de OR zijn na twee dagen, voorzien van wat vaardigheden en kennis om daarmee aan de slag te gaan. Het is per slot van rekening hun OR in hun bedrijf.
Er is werk aan de winkel! Voor hen en voor mij. De mail gaat weg. Ik wil wel uitleggen en aanpassen als blijkt dat ik het verkeerd heb ingeschat. Ik begin maar eens met ‘achter mijzelf te staan’!Lukas van Steveninck