Reflectie en vooruitblik

Balans opmaken

De jaarwisseling is een moment voor reflecties en voorspellingen. We maken de balans op van een levensjaar en blikken vooruit op de toekomst. De lessen die we het afgelopen jaar hebben geleerd passen we toe op de uitdagingen die het nieuwe jaar ons te bieden heeft.

In onze professionele relatie met anderen leren we min of meer op dezelfde manier. We reflecteren op de doelmatigheid van gezamenlijke werkprocessen en gebruiken feedback om het effect van ons gedrag in alle openheid met elkaar te kunnen bespreken. Dit levert allerlei lessen op die we dan weer kunnen gebruiken om betere en waardevollere diensten en producten te kunnen leveren.

Kwaliteit van het overleg

Het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder heeft ook baat bij zo’n cyclische kwaliteitsoptimalisatie. Door periodiek pas op de plaats te maken en uitgebreid te reflecteren op de doelmatigheid en ‘vibe’ van het overleg ontstaat er ruimte om de waarde van medezeggenschap te evalueren, de werkprocessen tegen het licht te houden en effecten van gedrag te bespreken. Daaropvolgend kunnen ondernemingsraad en bestuurder de conclusies erover gebruiken om het overleg nog beter in te richten.

Bespreking algemene gang van zaken

Leren van gebeurtenissen is een onderschat element in de levensloop van een ondernemingsraad. In veel gevallen bestaat een ondernemingsraad maar een drie jaar. Om rap als volwaardig en gelijkwaardig gesprekspartner te kunnen functioneren, is een zeer steile leercurve cruciaal. Natuurlijk zijn opleidingen en externe ondersteuning helpend maar de ervaringen van het overleg zijn wellicht nog belangrijker. Het is een goudmijn voor de ontwikkeling van het overleg. Weet trouwens dat de WOR deze vorm van ontwikkeling in artikel 24 faciliteert. Hierin stelt de wet dat er tweemaal per jaar een bespreking algemene gang van zaken dient te worden gehouden. In dit overleg kunnen ondernemingsraad en bestuurder uitgebreid stil staan bij de gepasseerde gebeurtenissen en de ervaringen uit het gevoerde overleg. De bestuurder dient daarna de ondernemingsraad te informeren over belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de organisatie met de bedoeling dat er gezamenlijk routes worden uitgestippeld over of en hoe de medezeggenschap een rol gaat spelen bij deze ontwikkelingen. De lessen uit het verleden spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol.

Cyclisch verbeteren

Door consequent terug en vooruit te blikken ontstaat er een cyclisch verbeterproces. Lessen worden geleerd, afspraken worden bijgesteld, verwachtingen worden uitgesproken en na een gestelde periode worden deze verwachtingen beoordeeld, waarna er weer kan worden geleerd, bijgesteld, et cetera. In de korte levensduur van een zittingstermijn is het aanzetten en benutten van deze cyclus cruciaal. Maak tijd en ruimte hiervoor (minimaal een halve dag is mijn ervaring) en bereidt iedereen goed voor, óók de bestuurder! Wees open, eerlijk en schuw constructieve feedback niet. Ook als je als ondernemingsraad ontvanger bent van feedback door de bestuurder of HR.

Willem Hunfeld