Dronken op het werk

De cursist voor de introductietraining kwam niet. Hij was die ochtend op het werk gekomen en liep onvast ter been, rook naar alcohol en werd door zijn leidinggevende naar huis gestuurd in afwachting van nadere stappen door de organisatie.

Maatschappelijk niveau

Dat was een bijzondere start van de dag. Thuis eens opgezocht hoe dit zit. Bij de verslavingsinstellingen wordt aangegeven dat 1 op de 6 mensen een problematisch alcoholgebruik heeft: de norm is 21 alcoholconsumpties voor mannen en 14  alcoholconsumpties voor vrouwen per week.
Dat is goed voor de inkomsten van drankfabrikanten en die van de regering. Slecht is het zijn voor de gezondheid van de probleemdrinkers. Werkmatig kan het ook een uitdaging zijn voor de collega’s om de verslaafde persoon heen. (Zie Afkickkliniekwijzer.nl over de precieze aard van de aard van de beschadigingen).

Kan iemand met verslavingsprobleem in de OR?

Kan iemand die problemen heeft om zijn alcoholgebruik te beheersen wel in de ondernemingsraad? Het OR lid is toch een voorbeeld, een modelmedewerker?!
Enige teksten uit de discussie binnen de OR: iemand met drankproblemen is geen modelmedewerker, want het ‘kan zo weer mis gaan’. Kan deze persoon niet beter afzien van het lidmaatschap tot zijn verslaving onder controle is? Hoe betrouwbaar is deze collega? Straks komt hij dronken de overlegvergadering binnen. De vragen binnen de OR gaan over deze thema’s. Tegelijkertijd: hij is wel gekozen door zijn collega’s.
Hoe veel genade en respijt heeft de OR voor iemand die een drankverslaving heeft? Wat zijn afspraken binnen de OR om dit te tackelen?

Personeelsreglement

In het personeelsreglement staat meestal beschreven hoe het met drankgebruik wordt omgegaan. Bij veel bedrijven is dit keurig uitgeschreven. En vaak neemt het bedrijf ook (erg veel) moeite om iemand erbij te houden, in welke vorm dan ook. Dat is wel eindig want bij veel organisaties is drankgebruik een no go.
Wat in de praktijk schuurt zijn de varianten in de handhaving. De ene betrapte persoon moet gaan bezemen en de andere persoon wordt voor een week geschorst. Of verdwijnt om elders in de organisatie weer op te poppen.

Uitsluiting

In de wet op de ondernemingsraden staat bij artikel 13 dat iemand van het OR werk uitgesloten kan worden als er sprake is van duurzame ontwrichting van de samenwerking.
Blijkens een uitspraak kan de ondernemer en de OR zich hierop niet beroepen, daar beslist een kantonrechter over (rechtbank Utrecht, 2013)

Handelingsperspectief (enige suggesties )

Heeft u te maken met iemand die naar uw waarneming verslaafd is en dat is op het werk te merken, dan:

  • Zegt wat u waarneemt en welke conclusie u trekt;
  • Laat ruimte voor het antwoord;
  • Afhankelijk van de veiligheid op het werk die in het geding is; hoe gaat de persoon de veiligheid waarmaken, zodat u en uw collega’s niet in gevaar komen;
  • Als de situatie  gevaarlijk is/kan worden naar uw oordeel, dan dit hardop zeggen en vertellen wat u gaat doen;
  • Is het bezoek aan de bedrijfsarts optie;
  • Draait het om de vraag wat de persoon gaat doen om in controle over de verslaving te komen?
  • Vraagt u wat u moet doen als  het een volgende keer opnieuw wordt waargenomen;

Bedenk ook; verslaafd zijn is een hel en verbonden met veel schaamte.

Robert Delsasso