Jubelen met de OR

Op het eind van de OR-training komt het bericht binnen dat een grote opdracht door het bedrijf is binnengehaald. Een kwart van de jaaromzet komt er opeens bij. Heel goed nieuws! Hier zijn de OR-leden enthousiast over. Hoe gaaf is dat?

Schaarste

De training ging over het krijgen van invloed en een grotere slagvaardigheid van de OR. Bij alle onderwerpen kwam personele schaarste, werving,  binden en boeien van personeel naar boven. In alle bedrijfsonderdelen is dit het geval. Er zijn anno 2024 veel bedrijven, maar daarvoor een stuk minder (geschikte) medewerkers.

Luxe probleem

Het enthousiasme over het binnenhalen van een grote opdracht en de moeilijkheid om personeel te krijgen is nogal tegenstrijdig. Meer omzet, groei, meer marktaandeel en tegelijk wordt er iets verkocht dat de organisatie niet kan bemensen. Wat moet de OR met dit gegeven?
Kan de OR het afdoen als een luxeprobleem? Eerst maar een hosanna voor de nieuwe opdrachtenstroom en ‘we zien later wel hoe we dit gaan inpassen’. Krijgt de organisatie  problemen als er mensen van andere bedrijven weggekocht gaan worden? Neemt het bedrijf dan geen risico’s die onze organisatie en reputatie kan schaden?

Azijnpisser

In de sfeer van het feest wil de OR natuurlijk niet de azijnpisser zijn. Want zo voelt het wel als de toets van de realiteit op de binnengehaalde opdracht wordt gelegd: ‘geachte bestuurder, top dat we zo goed zijn dat we deze klant hebben, maar tegelijkertijd willen we met u van gedachten wisselen over het capaciteitsvraagstuk dat er nu ligt.

Over-rekking medewerkers

De OR gaat voor het belang van bedrijf en komt op  voor de  medewerkers en de onderlinge afstemming daartussen. Er is een gewogen belang tussen deze twee. Als de organisatie meer doet dan er mensen zijn dan heeft dat gevolgen.
Bij de langdurige uitval van mensen valt het grootste gedeelte van de mensen langdurig uit omdat ze zich leeg gewerkt hebben.  De toenemende hoeveelheid aan beroepseisen kan de gedupeerde medewerker niet altijd managen. Loyaliteit aan de organisatie  en het streven naar perfectie eisen ook hun tol.

Morning after

Dus OR: vier het feest. Gul en ruim. Bespreek in de morning after in de OR-vergadering hoe jullie onderling denken dat dit feit tot een goed einde wordt gebracht. Stel bijvoorbeeld onderling vast: wat moet ondanks de grote uitbreiding van de orders binnenshuis in elk geval overeind blijven?  Voorbeeld van deze criteria: in december 2024 wordt er nog net zo veel gelachen als in april, of het verzuim (en daarmee de werkdruk) neemt niet toe, maar juist af.
En als je daar niet zomaar een pasklaar antwoord voor hebt, presenteer dan je interne discussie in de overlegvergadering en open zo het gesprek met de bestuurder hierover.

Robert Delsasso