Platte Pensioenkunde voor aan de keukentafel

Wat hierna volgt is veel te ongenuanceerd, want er is veel, veel meer over te zeggen! Het gaat om een pensioenknutselpakket, zodat je er een beetje gevoel voor te krijgt.

Eerst sparen voor het pensioen

Ik reken het je even voor:
Kijk op je salarisstrook, daar staat jouw maandpensioenbedrag. In dit voorbeeld ga ik uit van € 125,- per maand. Dat is dus per jaar € 125,- x 12 is € 1500,-.
Ik ga uit van 50 pensioenopbouwjaren, te beginnen bij 18 jaar – sinds 1 januari 2024 is dat verplicht – tot (voor zover nu bekend) 68 jaar. Zo kom ik aan 50 opbouwjaren van je pensioen!
En 50 x € 1500,- = € 75.000,-. Normaal gesproken betaal jij daarmee de helft en je werkgever de andere helft. Je zou dan een potje hebben van € 150.000,-.

Pensioen ontvangen

Bij pensioenen reken je met gemiddeld 20 jaren leven na je pensioen. Dat is dus 20 x 12 = 240 maanden.

Als je dus je potje deelt over die 240 maanden, dan is dat in dit rekenvoorbeeld € 150.000 : 240 = € 625,- per maand. Daar komt je AOW nog bij. Hoeveel dat is hangt van je persoonlijke situatie af. Ben je alleenstaand of heb je een partner, de leeftijd van je partner als jij 68 bent, of je de hele tijd in Nederland gewoond hebt op niet. (Niet wonen in Nederland heeft invloed op de opbouw van je AOW.) En natuurlijk ook of je partner pensioen heeft opgebouwd of niet.

Buiten beschouwing

Wat we allemaal even buiten beschouwing laten:

  • Je loon stijgt in 50 jaar, en dus ook je premie en dus de hoogte van je potje;
  • Ik weet niet hoe hoog of laag de inflatie wordt, dus heb ik nu heel grof een bedrag berekend, maar weet niet wat je van dat bedrag kunt kopen als je dat straks krijgt;
  • Straks (nieuwe pensioenstelsel) wordt er voor jouw rekening met jouw potje belegd! Winst is voor jou, maar het verlies ook;
  • Je kan elk jaar zien hoe groot je potje ondertussen is;
  • Als je het oneens bent met hoe en met wel resultaat je pensioenfonds voor jou belegd heeft, dan kan je daar als individueel persoon niks aan doen!

Er zijn nog wel wat andere zaken buiten beschouwing gelaten hier:

  • De kosten die het pensioenfonds maakt, voor haar medewerkers, en ook voor haar beleggingsadviseurs en… die kosten zijn hoog !
  • Ook de kosten van de ombouw van het oude naar het nieuwe pensioenfonds betaal jij. Die kosten zijn tot nu toe nog onbekend.

WIA en pensioen

Bij sommigen is het zo geregeld, dat als je voor je pensioen in de WIA (de huidige WAO) terecht komt, je pensioen zonder verdere betaling wordt voorgezet. Je krijgt dan dus het pensioen dat je gespaard zou hebben als je gezond was gebleven. De meest pensioenfondsen kennen een nabestaandenuitkering, voor je eventuele achterblijvende partner en kinderen tot 18 jaar of 27 jaar als ze studeren. Dat zijn kosten die ‘met z’n allen’ collectief betaald, wel meevallen. Individueel is dat echt niet op te brengen zijn. Die kosten gaan dus ook van je potje van 150.000 euro af. En… alle genoemde bedragen zijn bruto, de uiteindelijke uitkering dus ook.
Edoch als je 68 jaar bent, dan betaal je wel veel minder belasting dan dat je nu over je salaris betaalt. Dat is dus weer een meevaller.

Verschil in beleggingsresultaten

De beleggingsresultaten van pensioenfondsen zijn aanmerkelijk lager dan die bij commerciële financiële pensioenproducten. Dat komt omdat de commerciële producten geen nabestaanden- of WIA-regelingen hebben. Meestal zijn het gestructureerde producten, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat je wel een eigen ‘polis’ hebt, maar dat er voor alle polishouders tegelijk belegd wordt.
Dat is dus net zo als bij pensioenfondsen. De kosten zijn alleen veel transparanter. En er is geen sprake van goedkeuring, dan wel voorschriften van de Nederlandse bank over hoe, wat, waarin belegd mag worden. Door de jaren heen zijn de resultaten van deze particuliere producten 2 tot 2,5 keer zo hoog als die van pensioenfondsen. Eigenlijk mag je ze ook niet vergelijken! Ze hebben andere beleggingsrisico’s!

Tot slot

Eenvoudiger en daarmee grover kan ik het niet. Probeer de rekensom eens zelf te maken. Als je dat helpt, zou je dit voorbeeld ook met je achterban kunnen delen. Het brengt niet de waarheid of zekerheid. Wel wat meer gevoel over om hoeveel geldt het gaat, jouw geld!
Van je pensioenfonds krijg je ieder jaar een pensioenbrief. Pak die er eens bij en kijk of je die nu beter begrijpt! Straks staat daar ook je eigen spaarpotje op. Niet dat je dan zekerheid hebt, je hebt een wel momentopname!

Lukas van Steveninck