Aanbod voor ondernemingsraden

round_meeting_custom_table_17952

Aanbod voor ondernemingsraden

De opleiders/adviseurs van  MZLeeuw hebben een prachtig aanbod voor ondernemingsraden in scholing, begeleiding en coaching. In goed overleg met de raad worden doelen en werkwijze van deze drie vormen van ondersteuning afgesproken en vervolgens uitgevoerd.

online
Cursus 300x300

Scholing

MZLeeuw geeft een- of meerdaagse scholingen aan ondernemingsraden en hun commissies. Ook scholingen in de vorm van een aantal aparte dagdelen in de loop van een te bepalen periode zijn mogelijk.
De inhoud van deze scholingsdagen worden zorgvuldig met de ondernemingsraad afgesproken en uitgevoerd. Of het nu gaat om het vergroten van kennis op het gebied van medezeggenschap en aanliggende vakgebieden of het vergroten van vergader-, overleg- en onderhandelvaardigheden of teambuilding. Ook het ontwikkelen van een eigen visie op medezeggenschap in het bedrijf of de instelling is inpasbaar. Elke scholing wordt afgesloten met een werkplan.
De scholingen kunnen op de eigen werkplek of op locatie worden uitgevoerd. Kijk hier voor de tarieven

flipboard_discussion_pc_1600_clr_4341

Advies en begeleiding

Omvangrijke adviesaanvragen en complexe besluitvormingsprocessen vragen om een raad die weet wat hem te doen staat. Daarbij kan de hulp van een betrokken buitenstaander als MZLeeuw onmisbaar zijn. U brengt uw kennis van de eigen organisatie in en MZLeeuw helpt u bij het ontwikkelen van uw inbreng en het realiseren van invloed. De kosten zijn voor de ondernemer mits u uw bestuurder er te voren van op de hoogte brengt. Kijk hier voor de tarieven.

coach_with_clipboard_1600_clr_4728

Coaching

MZLeeuw coacht. Individuele leden (starters), voorzitter en (ambtelijk) secretaris kunnen deze hulp bij het eigen functioneren vaak goed gebruiken. MZLeeuw staat daarbij garant voor de praktische toepasbaarheid en het doelgericht werken.
Kijk hier voor de tarieven.